Rådabasen – en lättillgänglig övningsbas

Rådabasen utanför Lidköping som till för ett par år sedan var en av F 7:s krigsbaser används idag som bas för övningar med större och mindre förband. Transport- och specialflygenheten använder den bland annat för fällövningar av trupp och materiel.

Hercules från F 7 övar på Råda övningsbas. Foto: Henrik Gebhardt/Försvarsmakten
Lasten är fälld.
Lasten är fälld. Foto: Henrik Gebhardt/Försvarsmakten
Lasten är fälld. Foto: Henrik Gebhardt/Försvarsmakten

Det finns ett stort intresse hos både F7 och andra förband i regionen att använda den tidigare krigsbasen för övningar. Trängregementet och Skaraborgs regemente, P 4, i Skövde och K 3 i Karlsborg använder ofta basen för att öva med både större och mindre förbandsenheter. Bland annat användes basen för övningar med delar ur Nordic Battlegroup 2008, NBG.

Vid NBG-övningarna har Rådabasen fått simulera en så kallad taktisk flygplats, en flygplats inne i NBG:s operationsområde. Dessutom ligger basen nära Lidköping och hamnen där, så man har även haft möjlighet att öva förflyttning av människor och materiel mellan flygplats och hamnområde. I andra övningsscenarion har basen fått agera som någon annan landningsplats, vilken som helst i världen.

I och med att det idag inte längre finns några tekniska landningshjälpmedel på basen så lämpar den sig väl för att öva internationella scenarion där man planerar att bygga upp exempelvis logistikbaser på platser där de infrastrukturella förutsättningarna är relativa klena. Det går naturligtvis att landa på basen, men då helt utan hjälpmedel. Man kallar basen för en ”bare base”.

F 7:s transport- och specialflygenhet, med i första hand enhetens C-130 Hercules, använder också basen för att öva fällningar av trupp och materiel. Det är en av Herculesbesättningarnas viktigaste uppgifter. Vid dessa övningsfällningar använder man sig av 40 liters vattendunkar, som får simulera antingen last eller människor. I och med att Rådabasen ligger tjugo kilometer från hemmabasen F 7, kan flygtiderna till och från fällområdet minimeras.