Centerpartister besökte Uppsala garnison

På onsdagen besökte fem företrädare för centerpartiet Uppsala garnison för att informera sig om verksamheten.

På onsdagen besökte fem representanter från Centerpartiet Uppsala garnison. Bland dem var Staffan Danielsson, ledamot i försvarsutskottet, i mitten på bilden. Foto: Ulrika Kagg/Försvarsmakten

Det var två riksdagsledamöter och tre lokalt engagerade politiker från centerpartiet som besökte Uppsala garnison på onsdagseftermiddagen. Staffan Danielsson sitter i försvarsutskottet, Solveig Zander är riksdagsledamot från Uppland, Leif Johansson är distriktsordförande för Centern i Uppsala län, Lars O Ericsson är kommunalråd i Uppsala och Bertil Ahlin är ledamot av kommunfullmäktige i Tierp.

Syftet med besöket var att politikerna ville få en presentation av verksamheten vid Uppsala garnison. Bakgrunden är de diskussioner som förs om det framtida försvaret. Sedan i våras har det förekommit mycket debatt och spekulationer, bland annat om eventuella nedläggningar.
– Det är värdefullt att få komma ut på plats och få den här informationen, sa Staffan Danielsson.

Han betonade också att alliansens partiledare klart uttryckt att under den här mandatperioden kommer inga förändringar i försvarets grundorganisation att göras.

Besöket inleddes med ett kort besök i flygledartornet. Där får man bra överblick över garnisonsområdet och flygplatsen. Sedan berättade ställföreträdande chefen för Luftstridsskolan, Johan von Knorring, om skolans verksamhet och de utmaningar man står inför. Stabschefen för Försvarsmaktens Underrättelse- och Säkerhetscentrum, Leif Klark, berättade om centrumets verksamhet.

Under presentationerna blev det många frågor. Politikerna undrade bland annat hur man ser på framtiden och om garnisonen har varit med och bidragit till Försvarsmaktens underlag som kommer lämnas till regeringen i januari. Besökarna var också intresserade av hur stämningen är bland personalen.
– Det är många som har varit med om nedläggningar och omorganisationer förut och kanske flyttat med familjen flera gånger. Det tär, sa Peter Oscarsson, ordförande i officersföreningen.
– Många tycker att det är bättre med ett besked, även om det skulle vara negativt. Ovissheten är värst, sa Leif Klark.

Efter besöket var politikerna nöjda.
– Jag har blivit stärkt i min uppfattning att Uppsala garnison ska finnas kvar, sa Solveig Zander efter besöket.