Aktuellt från Försvarsmakten

Försvarsmakten övar mycket och på många ställen. Det är vårt sätt att hela tiden utveckla och stärka vår förmåga, så att vi klarar att upprätthålla den militära beredskap som regering och riksdag har beslutat om.

Vi har också ständigt pågående internationella engagemang i form av insatser av olika slag. 

Det händer med andra ord mycket inom myndigheten som är värt att berätta om för allmänheten. Därför publicerar vi här löpande artiklar och notiser som ger dig uppdaterad information om det senaste inom Försvarsmakten. 

Satsning på reservofficerarna 30 augusti 200708:40

En ny avdelning med uppgift att sörja för rekryteringen av reservofficerare håller på att skapas i Försvarsmaktens högkvarter. Nu letar personalavdelningen efter en chef som ska leda verksamheten och...

"Nu är försvaret färdigbantat" 29 augusti 200713:19

- Den kommande budgetneddragningen kommer att nödvändiggöra en omavvägning. Om det skruvas i resurserna, då måste det också självklart skruvas i uppgifterna, sa överbefälhavaren Håkan Syrén när han i...

Förbanden ska spara 180 miljoner 28 augusti 200715:00

För att klara de ekonomiska ramarna för 2007, måste förbanden spara omkring 180 miljoner kronor. - Det ekonomiska läget i Försvarsmakten är mycket ansträngt, säger Göran Mårtensson, chef för...

Livsviktig övning i första hjälpen 28 augusti 200713:29

Skillnaden mellan liv och död för en soldat i NBG kan vara hur mycket kamraten kan om första hjälpen. Soldaterna på NBG:s logistikenhet får lära sig att lägga tryckförband, göra fria luftvägar och...

Försvaret beställer inte materiel 27 augusti 200715:08

Försvarsmakten genomför begränsningar i sina materielbeställningar. Orsaken är det osäkra läge som uppstått i samband med diskussioner kring budgetpropositionen.

Svenska soldater ökar säkerheten 27 augusti 200709:30

Svensk personal samarbetar sedan en tid tillbaka med afghansk polis för att öka säkerheten på motorvägen i norra Afghanistan. -Vår uppgift är att förstärka den afghanska motorvägspolisen med både...

Svenska soldater ökar säkerheten på motorvägen 26 augusti 200719:29

Svensk personal samarbetar sedan en tid tillbaka med afghansk polis för att öka säkerheten på motorvägen i norra Afghanistan.-Vår uppgift är att förstärka den afghanska motorvägspolisen med både...

Underhåll på entreprenad 23 augusti 200712:36

Försvarsmakten outsourcar mer och mer av sin verksamhet. Det handlar om allt ifrån lunchmatsalar till drift av stora militära anläggningar, såsom Muskövarvet. Och det är en affärsverksamhet som ska...

I Afghanistan uppfylls drömmen 23 augusti 200710:27

Utlandstjänst är drömmen som blev sann. Ann-Britt Pettersson från Livgardet tjänstgör nu i Afghanistan. Mötena med lokalbefolkningen är det som påverkat henne mest. - Vilka olika liv vi lever!...

På väg mot Mojaveöknen 22 augusti 200706:51

100 ton materiel och utrustning bestående av tre stridsfordon, två terrängbilar samt två containrar lastades i måndags på Örebro flygplats ombord på transportplanet AN 124 för transport till USA....

Tjejmiddag och jämställdhet i Kosovo 20 augusti 200708:52

Efter cirka fem månader i Kosovo var det dags för kvinnorna i KS15 att äta middag tillsammans och dela sina tankar och erfarenheter av missionen med varandra. Middagen var ett led i förbandets...

Sverige bidrar till FN-styrka i Darfur 17 augusti 200711:09

Norge och Sverige anmäler ett gemensamt ingenjörförband med 350 soldater till FN-insatsen i Darfurprovinsen i Sudan. Förbandet, som beräknas vara på plats vid årsskiftet, ska bygga förläggningar och...

Ny insatschef i Försvarsmakten 17 augusti 200709:00

Försvarsmaktens insatschef, generallöjtnant Jan Jonsson, har begärt att få lämna sin befattning under hösten.

Svensk överste ledde expertgrupp 16 augusti 200715:54

Överste Mats Helgesson utsågs till chef för den internationella expertgrupp som utredde händelsen i Georgien i början av augusti. Expertgruppens slutsatser har nu redovisats för regeringens...

Nytt sökförfarande för attachébefattningar 16 augusti 200714:14

Nya principer för att söka till försvarsattachébefattningar har börjat gälla. Förändringarna ligger i linje med det öppnare sökförfarande som numera gäller andra militära befattningar.