Tuffare krav för att få vara musikkår

Kraven på hemvärnsmusikkårerna blir allt tuffare. Under våren inspekteras nio av dem.

Förutom de fyra fasta musikkårerna i Försvarsmakten, har Försvarsmusikcentrum ett kvalitetsansvar och i uppgift att stöda landets hemvärns-, och frivilliga musikkårer.
I helgen firades denna musiktradition med Hemvärnsmusikens dag.

Från och med i år måste alla hemvärnmusikkårer vara godkända för statsceremoniell tjänst, vilket är Försvarsmusikcentrums huvudsakliga uppgift. Det innebär att de kårer som inte blir godkända vid kontrollen, inte längre får verka som hemvärnsmusikkår, förlorar sin ekonomiska ersättning från Försvarsmakten och måste lämna tillbaka uniformer.

För att kontrollera detta åker representanter från Försvarsmusikcentrum runt i landet. Vårens turné berör nio kårer, från norr till söder. Totalt finns det 30 hemvärnsmusikkårer och alla kontrolleras med jämna mellanrum.
– Även om de är godkända så följer vi ändå upp dem när de går högvakt på slottet, säger Olle Hermansen, musikhandläggare.

Kontrollen består av olika steg:

  • Repetition, med särskilt fokus på dirigenten.
  • Konsert, gärna offentlig. Tittar bland annat på kårens framträdande, presentation av valda stycken, variation i programmet.
  • Ceremonimusik. Kåren genomför en enkel ceremoni med korum, nationalsång, Kungssången, parad och diverse marscher.
  • Högvakt. Kåren får marschera och spela i 25 minuter för att kontrollanterna ska kunna se hur de orkar att spela, gå och exercera samtidigt. Kåren genomför också en fingerad vaktavlösning för att kunna kontrollera hemvärnstrumslagaren.

Vad brukar vara svårast?
– Det är olika för olika kårer. De kan vara specialiserade på olika saker, säger Olle Hermansen.
Högvaktsmomentet är däremot det mest krävande.
– När du spelar konsert så kan du anpassa musikval efter orkestern så att det låter bra. Det utrymmet finns inte vid högvakten, där musikern är styrd och det är fysiskt krävande att gå. Då har du ingenstans att gömma dig, säger han.

Hemvärnmusikkårerna fyller en viktig roll i militärmusiklivet. Förutom att avlasta de fasta musikkårerna så exponerar de blåsmusiken i hela landet.
– De håller konserter i bygden och försöker hålla liv i en tradition. Det är där vi försöker att stötta, så att de fortfarande har en godkänd nivå, säger Lars-Gunnar Björklund, musikdirektör.