Ny våtmark på P 7:s övningsfält

Lite gnissel och sedan ljudet av porlande vatten. Så lät det när ett nytt våtmarksområde blev invigt på övningsfältet Revingehed. – Tänk om vi fick sydlig kärrsnäppa eller brushane att häcka här framöver, sa Björn Risinger, länsöverdirektör på Länsstyrelsen och fågelskådare sedan lång tid tillbaka efter invigningen.

Foto: Anja Edvardsson, Försvarsmakten
Mats Helmfrid, Björn Risinger, Jan Pålsson och Leif-Göran Ståleker hjälptes åt att vrida på vattnet.
Mats Helmfrid, Björn Risinger, Jan Pålsson och Leif-Göran Ståleker hjälptes åt att vrida på vattnet. Foto: Anja Edvardsson, Försvarsmakten
Foto: Anja Edvardsson, Försvarsmakten
Foto: Anja Edvardsson, Försvarsmakten
Mats Helmfrid, Björn Risinger, Jan Pålsson och Leif-Göran Ståleker hjälptes åt att vrida på vattnet. Foto: Anja Edvardsson, Försvarsmakten
Foto: Anja Edvardsson, Försvarsmakten
Foto: Anja Edvardsson, Försvarsmakten

Han var en av fyra som vred om kranen vid Östra Tvets ängar som gör att vatten från Veberödsbäcken leds om för att översvämma ett område på cirka 34 hektar. Så brukades området förr i tiden. Det gav näring åt vallen och på så sätt blev höskörden bättre. Nu är förhoppningen snarare att fler sällsynta fåglar i stället ska hitta hit, och att antalet vattenälskande växter i området ska öka.

Även Mats Helmfrid, kommunalråd Lunds kommun, överste Jan Pålsson, chef P 7 och Leif-Göran Ståleker, chef för Fortifikationsverket Revingehed, var med och vred kranen framför ett femtiotal gäster och några förbiflygande storkar.
– Det går utmärkt att kombinera militär verksamhet med nationella och lokala miljömål. Det här är ett exempel på det. Jag är stolt och glad att vi kan göra det här tillsammans, säger Jan Pålsson.

Precis som förr i tiden, när en ängsvaktare skötte om ängarna och reglerade vattenflödet, kommer området nu att kunna vara mer eller mindre blött, beroende på vad som händer på fältet.

Paul Eric Jönsson, enhetschef på länsstyrelsens naturvårdsenhet, var den som drog igång projektet för flera år sedan. Då var han kommunekolog i Lund.
– När vi först kom med förslaget var det ingen som gjorde vågen. Försvarsmakten var rädd för att det skulle innebära inskränkningar i övningar – men det har gått bra att göra det så det passar alla. Att vara här i dag känns jättekul och häftigt. Jag var lite orolig att det inte skulle komma tillräckligt med vatten, men det blev bättre än väntat.

Han passar också på att påminna om alla unika torra områden som finns på P 7:s övningsfält – sandblottor som bildas när stridvagnar och stridsfordon far fram och tillbaka – och som är en viktig miljö för många rödlistade, ovanliga arter.
– Det som också är speciellt med just de militära övningsfälten är att de är så stora, sammanhängande områden. Många av andra skyddade naturområden i Skåne är små. Då finns det risk att vissa arter inte klarar sig, säger han.

Helena Heyman är en av gästerna. Hon har ett visitkort där det står naturguide, poet, fågelskådare och berättare. Hon vill lära sig så mycket inför framtida naturutflykter – men har besviket konstaterat att det är svårt att ta sig till många av platserna med kollektivtrafik. Däremot har hon i sitt arbete som naturguide blivit glatt överraskad av Försvarsmakten och Fortifikationsverkets gemensamma skötselplan för övningsfälten.
– Jag blev mycket imponerad när jag till exempel fick se planen för Ravlunda. Jag trodde att det fanns en motsättning mellan det militära och naturvärden. Men det är ju tvärtom, säger hon.

Före och efter invigningen hölls ett antal föreläsningar om naturen och miljöarbetet på övningsfältet Revingehed. Restaureringen har bekostats till hälften av Lunds kommun och till hälften av något som kallas Lona-bidrag (statliga bidrag för lokala naturvårdssatsningar).