Tidig störning för ME01

Några timmar efter att Operation Atalanta inletts för Sveriges del i Adenviken, indikerades vissa tekniska problem på stöd- och ledningsfartyget HMS Trossö. Beslutet togs att ankra fartyget för att undersöka felet och åtgärda det. Under tiden jobbar korvetterna enligt planerna.

Tyvärr visade det sig att HMS Trossö har ett materiellt fel kopplat till propelleraxeltätningen. Det är i nuläget inte känt exakt hur felet har uppkommit. De två övriga enheterna, korvetterna Stockholm och Malmö, fortsätter att lösa de uppgifter som det svenska förbandet fått, nämligen att övervaka sjöfarten i Adenviken och skydda fartyg mot attacker från pirater. Problemen innebär alltså inte att insatsen på något sätt har avstannat, utan korvetterna jobbar på som planerat.

Löser uppgift

HMS Trossös huvuduppgift är att stödja korvetterna med underhåll, avancerad sjukvård om det skulle krävas, samt ledning från den ombordbaserade staben. I skrivande stund löser förbandet dessa uppgifter med viss begränsning och omstrukturerar verksamheten för att bibehålla förbandets kapacitet.

Trossö måste snarast uppsöka varv för att problemen ska kunna åtgärdas, och förbandet tittar nu på lämpligt varv i området. Under tiden kommer korvetterna fortsätta att lösa sina tilldelade uppgifter i Adenviken. I nuläget går det inte att säga när Trossö är tillbaka i tjänst igen.

Vid gott mod

– Det här känns naturligtvis jättetråkigt. Alla var väl förberedda och såg fram emot att börja Operation Atalanta efter en lång tids utbildning, övningar och förberedelser. Förbandet ser dock framåt och är vid gott humör. Två av Sveriges tre enheter i Operation Atalanta har kommit igång planenligt med sina uppgifter, och det känns bra, säger Magnus Jönsson, chef för ME01.