400 fick information inför inryckningen

För andra helgen i rad genomfördes informationshelg vid Norrbottens regemente. Den här helgen var det de soldater som rycker in vid pansarbataljonen den 27 juli som var inbjudna till regementet för att få veta mer om vad som väntar. – Jättebra att få komma hit och bekanta sig lite med stället innan, det är mycket man slipper grubbla på nu när det är dags att rycka in, sa David Gustafsson, en av de som ska rycka in på pansarskyttekompaniet.

Närmare 400 av de cirka 500 som ska rycka in på pansarbataljonen på I 19 hade kommit till Boden och informationshelgen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Fjolårssoldaterna fr.v: Maria Barman och Emad El Mattar och Tommy Hansen längst till höger, tillsammans med de blivande soldaterna Sebastian Orädd och David Gustafsson.
Fjolårssoldaterna fr.v: Maria Barman och Emad El Mattar och Tommy Hansen längst till höger, tillsammans med de blivande soldaterna Sebastian Orädd och David Gustafsson. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Fysiska tester genomfördes under lördagen.
Fysiska tester genomfördes under lördagen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Fjolårssoldaterna fr.v: Maria Barman och Emad El Mattar och Tommy Hansen längst till höger, tillsammans med de blivande soldaterna Sebastian Orädd och David Gustafsson. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Fysiska tester genomfördes under lördagen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Helgen inleddes på lördagsmorgonen med frukost, inkvartering och uthämtning av materiel. Under lördagen fick de blivande soldaterna en utförligare presentation av pansarbataljonen och några av de stödfunktioner som finns på regementet. Närmare 400 av de cirka 500 som ska rycka in i juli hade kommit till Boden för informationshelg.
– Glädjande att så många har valt komma hit fast det är frivilligt, sa kapten Nils Kerttu, bataljonsadjutant.

Speciell till informationshelgen hade 14 fjolårsvärnpliktiga anställts för att tjänstgöra som gruppchefer och stöd till de blivande soldaterna.
– Vi tycker det är viktigt att de får rätt bild av hur det är att göra sin värnplikt här. Då är det självklart de som senast gjorde värnplikten på pansarbataljonen som är klippta och skurna för det, fortsatte Nils Kerttu.

– Roligt att vara tillbaka

Emad El Mattar, Tommy Hansen och Evelina Bertilsson är tre före detta värnpliktiga som anställts för att hjälpa till under informationshelgen.
– Det här är ett jättebra koncept, när vi ryckte in var man ju helt vilsen när man kom hit, man visste ju knappt någonting, sa Emad El Mattar.
– Sen är det ju jätteroligt att få komma hit igen, jag tror vi kan göra mycket nytta. Speciellt när de nya undrar om hur det var att göra lumpen på den befattning de blivit uttagna till, då kan vi berätta precis hur det var, sa Tommy Hansen.

Träningstips

Efter lunch på lördagen genomfördes också fysiska tester. Det görs för att de nya soldaterna ska få veta hur deras egen fysiska status är. Personal från Försvarshälsan fanns på plats och höll i testerna och delade ut ett häfte med olika övningar och tips hur man ska träna innan värnpliktstjänstgöringen påbörjas. Något som också är värt att poängtera är att de nya soldaterna nu får med sig marschkängorna hem.
– Här kan vi förebygga en hel del skavsår genom att de kan gå in kängorna hemma innan de rycker in, sa kapten Ulf Johansson på trosskompaniet.
Under lördagen fick de blivande soldaterna också titta närmare på utrustning och fordon.

På söndagen var det bland annat personligt samtal med plutonsbefäl på programmet. Det fanns också chans att träffa och prata med garnisonspastor, psykologer och annan personal från Försvarshälsan samt även personal från Pliktverket. Söndagseftermiddagens verksamhet var utvärdering, städning och återlämning av utrustning.