Nya värnpliktiga till ubåtsflottiljen

Ubåtsflottiljens värnpliktiga har sedan januari tjänstgjort i land. Under denna tid har de genomfört GSU (Grundläggande soldatutbildning) och en yrkesutbildning. Under vecka 16 mönstrade de ombord på flottiljens fartyg och gör nu sin praktik till sjöss.

Ubåt förtöjer Foto: Ingebrikt Sjövik
Delar av en vänpliktsbesättning
Delar av en vänpliktsbesättning Foto: Ingebrikt Sjövik/Försvarsmakten
Delar av en vänpliktsbesättning Foto: Ingebrikt Sjövik/Försvarsmakten

Efter den krävande utbildningen på marinens grundutbildningsbataljon har nu ubåtsflottiljens värnpliktiga mönstrat ombord på förbandets fartyg. Samtliga värnpliktiga har tränats mot en befattning och kommer nu att genomgå en avancerad praktik till sjöss.

Vissa kommer att tjänstgöra ombord på ubåtarna medan andra är utbildade för tjänst på två av flottiljens ytfartyg, signalspaningsfartyget HMS Orion samt ubåtsräddningsfartyget HMS Belos. De som har valt ubåtstjänst kommer att tjänstgöra som sonaroperatör, kock, systemtekniker, ledningssystemoperatör, motortekniker eller vapentekniker.

Detta är sista året som värnpliktiga får möjlighet att tjänstgöra ombord på ubåtarna. Nästa år byts de värnpliktiga ut mot fast anställda sjömän. Därmed kan årets värnpliktiga erbjudas sjömansbefattningar efter fullgjord tjänstgöring.