HMS Trossö

Stöd- och ledningsfartyget HMS Trossö har tekniska problem som innebär att fartyget gått till ankars för felsökning och åtgärder. Förbandet i övrigt löser tilldelade uppgifter, det vill säga generell havsövervakning i Adenviken.

HMS Trossö är ett av fartygen som ingår i den EU-ledda operationen Atalanta som ska eskortera och skydda FN:s livsmedelstransporter mot piratangrepp i Adenviken.