Aspiranterna går vidare

Fredagen den 15 maj slutade de första aspiranterna i Försvarsmakten den första delen av sin utbildning med pompa och ståt. Här har de fått sina grundläggande soldatkunskaper för att så småningom kunna börja specialistofficersutbildning.  Nu går de vidare till olika funktionsskolor, för att fördjupa sig mot den inriktning de valt.

Förväntasfulla aspiranter uppställda inför avslutningsceremonin. Foto: Morgan Sundén/Försvarsmakten
Eric Petersson, blivande flygtekniker och även utsedd till 1.a plutons bäste soldat.
Eric Petersson, blivande flygtekniker och även utsedd till 1.a plutons bäste soldat. Foto: Morgan Sundén/Försvarsmakten
Chefen för militärhögskolan, överste Peter Öberg, delade ut utbildningsbevisen.
Chefen för militärhögskolan, överste Peter Öberg, delade ut utbildningsbevisen. Foto: Morgan Sundén/Försvarsmakten
Eric Petersson, blivande flygtekniker och även utsedd till 1.a plutons bäste soldat. Foto: Morgan Sundén/Försvarsmakten
Chefen för militärhögskolan, överste Peter Öberg, delade ut utbildningsbevisen. Foto: Morgan Sundén/Försvarsmakten

47 stycken förväntansfulla aspiranter stod uppställda för att av chefen för Militärhögskolan få sina efterlängtade kursintyg. 16 av de aspiranter som startade utbildningen i februari har redan gått vidare till Sjöstridsskolan i Karlskrona, där de hade sin avslutningsceremoni.
– Det har varit en mycket bra utbildning, jag har lärt mig fantastiskt mycket. Det var lite omvälvande att i början bo och leva tillsammans med helt okända människor, men det har gått jättebra, säger Eric Petersson, som efter funktionsskedet påbörjar sin specialistofficersutbildning till flygtekniker på FMTS.

Långa dagar

Under utbildningens första femton veckor har det varit både händelserika och långa dagar. Nu påbörjar aspiranterna nästa steg i utbildningen, det så kallade funktionsskedet som genomförs på de olika funktionsskolorna: Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS), Luftstridsskolan (LSS), Ledningsskolan (LedS), Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum (FM UndSäkC) och Logistikskolan (LogS). Funktionsskedet varar fram till vecka 33 och därefter påbörjar aspiranterna specialistofficersutbildningen (SOU).

Pionjärer

När aspiranterna startade sin utbildning var de först ut i den nya utbildningen, som är ett sätt för den som inte gjort värnplikten att bli behörig för specialistofficersutbildning. Nu planerar Försvarsmakten för att öka intagningen, så att det 2010 utbildas 300 aspiranter på tre olika platser i landet.

Fotnot: Aspirantutbildningen har genomförts av Miltärhögskolan Halmstad, med stöd av Lv 6 och Försvarsmaktens tekniska skola. Aspiranterna har bott i kasern på Lv 6.