Rebellanfall i Tchad

FN:s mission i Centralafrikanska Republiken och Tchad, Minurcat, har nu varit operativ i två månader. Två månader med mycket arbete att få förband, staben och Högkvarteret operativt. Minurcat har för närvarande endast 40 procent av den styrka som är beslutad på plats. Det är problem med att få fram logistik med anledning av brist på drivmedel och den rådande vattensituationen.

Ett norskt fältsjukhus byggs i Tchad och beräknas vara klart i slutet av maj. Foto: Rick Grundevik/Försvarsmakten

Situationen är inte helt obekant vid uppstartsmissioner.  Överste Jonny Börjesson och major Rick Grundevik har varit i Minurcat i drygt 3 månader. Det har varit månader med intensivt arbete och mycket oförutsedda händelser. Området har betraktats som lugnt fram till i början av maj.

I den första veckan av maj anföll rebellerna i Tchad  från sina utgångsgrupperingar i Sudan. De anföll med cirka 5 000 personer och förflyttade sig snabbt. Den tchadiska försvarsmakten gick omedelbart till motattack, och med flyg- och markstridskrafter lyckades de att stoppa rebellerna efter cirka fem dagar.
– Det pågick stora strider i vårt södra område under dessa dagar. Minurcat har inte varit inblandat i någon strid utan vår uppgift är att skydda flyktingarna vid ett eventuellt anfall. Kriget som pågått här har varit mellan rebellerna och regeringsstyrkorna. Minurcat har endast evakuerat personal och civila ickestatliga organisationer ut ur flyktinglägren. En uppgift som lyckats mycket väl, berättar Rick Grundevik.

Missionsområdet är nu åter lugnt men spänt. Värmen har gått upp mot 50 grader och visst regn har fallit över detta mycket torra missionsområde.
– Arbetet fortsätter med att få fram logistiken till förbanden och att skydda flyktingarna så att de får möjlighet till ett drägligt liv.