Nytt för vissa – repetition för andra

Utbildningen på Krigsbro 5 har legat i malpåse vid Ing 2 i några år. Bron ingår i insatsorganisationen och nya plutonchefer har tillträtt på broplutonerna. Brosystemet är tekniskt avancerat och innehåller en hel del komplicerade moment vid byggnation. För att lära sig dessa moment har de nytillträdda plutoncheferna tillsammans med mera erfarna brobyggare genomfört en kurs vid Fältarbetsskolan.

Lanseringsbalken till en Krigsbro 5. Foto: Michael Rokitowicz/Ing 2
Kurschefen, major Rikard Larsson (tv), visar på en detalj på lanseringsenheten.
Kurschefen, major Rikard Larsson (tv), visar på en detalj på lanseringsenheten. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2
Krigsbro 5 utlanserad i sin fulla längd.
Krigsbro 5 utlanserad i sin fulla längd. Foto: Michael Rokitowicz / Ing 2
Kurschefen, major Rikard Larsson (tv), visar på en detalj på lanseringsenheten. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2
Krigsbro 5 utlanserad i sin fulla längd. Foto: Michael Rokitowicz / Ing 2

Krigsbro 5 är en så kallad fast bro, den byggs från fast mark över ett avbrott till fast mark på motsatt sida. Bron kan som längst byggas ut till 48 meter och bär viktmässigt samtliga fordon som finns i Försvarsmakten. Ett system består av en lanseringsenhet, sex brodelar samt ramp och klaffsektioner. Brodelarna transporteras på allhjulsdrivna standardlastbilar. En väldrillad brotropp bygger bron på cirka 90 minuter och för att klara ett sådant tidskrav krävs mycket utbildning. Under befälskursen blev byggtiden ungefär fyra timmar men då ingick också avbrott för genomgångar av detaljer i byggnationen.

Det är chefen för ett av insatsorganisationens väg- och brokompani, major Rikard Larsson, som är kurschef och han får stöd av ett par duktiga brobyggarkollegor. Tio officerare är elever på kursen, för några av dem är utbildningen en ren repetition och för andra är det helt nya kunskaper att lära. Löjtnant Leif Ribbefors, till vardags trafiksäkerhetschef på Ing 2, är en av de nya plutoncheferna som går kursen.
- Jag blir inte en färdig brobyggare men jag får en mycket bra allmän kunskap och lär mig hur jag ska leda min pluton. Mycket tips, trix och knåp blir det säger Leif Ribbefors innan han rusar iväg till en genomgång av en detalj i brons hydraulsystem.

Under brokursen görs också försök med ett nytt markankare. Ett markankare förankrar bron så att den ligger på plats under trafikering. Det markankare man nu gör försök med är framtaget för flytande brosystem men nu undersöks om det även passar för fasta broar.