ÖB i tre världsdelar

För första gången någonsin är svenska förband samtidigt insatta utomlands till sjöss, i luften och på marken. Överbefälhavaren, Sverker Göranson, har besökt samtliga större insatser i tre världsdelar.– För mig som relativt nytillträdd ÖB är det viktigt att själv träffa soldater och sjömän, diskutera med svenska och andra nationers chefer samt med egna ögon ta del av vad vi gör.

ÖB kontrollerar beväpningen på Trossö. Foto: Roger Magnergård/Försvarsmakten
Under sex dygn besökte Sverker Göranson svenska insatta förband i tre världsdelar.
Under sex dygn besökte Sverker Göranson svenska insatta förband i tre världsdelar. Foto: Försvarsmakten
Under fotpatrullering i Mazar-e-Sharif träffade ÖB lokalbefolkning.
Under fotpatrullering i Mazar-e-Sharif träffade ÖB lokalbefolkning. Foto: Försvarsmakten
Under sex dygn besökte Sverker Göranson svenska insatta förband i tre världsdelar. Foto: Försvarsmakten
Under fotpatrullering i Mazar-e-Sharif träffade ÖB lokalbefolkning. Foto: Försvarsmakten

ÖB:s resa har under sex intensiva dygn gått från Abu Dhabi, där en del av det svenska förbandet inom ISAF-insatsen är stationerat för att sköta personal och underhållstransporter via flyg. Vidare till Mazar-e-Sharif i norra Afghanistan där FS 17 just tagit över ansvaret för det svenska området. På flygplatsen i Marmal, en halvmil bort, är sedan den 15 maj en svensk Hercules stationerad.
 Uppdrag: Att hjälpa ISAF med flygtransporter över hela Afghanistan och stödja så att presidentvalet kan genomföras säkert i augusti.
– Att snabbt kunna flytta utrustning eller soldater i Afghanistan är oerhört viktigt för att ISAF ska kunna skapa ett stabilt och säkert samhälle, säger Sverker Göranson.

 
 I Djibouti vid Adenvikens västra kust i Afrika mötte ÖB sjömännen timmarna innan det svenska bidraget till EU Navfors operation Atalanta blev skarpt och korvetterna Malmö och Stockholm samt stödfartyget Trossö kastade loss.
– Att skydda mattransporter och därigenom hjälpa svältande är en viktig uppgift, konstaterar ÖB. Men att också trygga internationella handelsvägar. Det är viktigt för alla nationer.


På Balkanhalvön i Kosovo arbetar KS 19. Situationen i landet har stabiliserats sedan inbördeskriget slutade i juni 1999. En hel del av de internationella trupperna har kunnat lämna landet. Detta har skett samtidigt som det civila styret stärkts.
– Kosovo är den insats där vi hunnit längst, säger Sverker Göranson. Och i horisonten skymtar den dag när vi, som i Bosnien, helt kan ta hem våra män och kvinnor.
 Under de sex intensiva dygnen har ÖB träffat soldater, sjömän och militära ledare, både svenska och samarbetspartners.
– Det är inte med lite stolthet jag tar emot beröm för hur vi löser våra uppgifter. Vi anses som oerhört professionella, pålitliga och duktiga.