Aktuellt från Försvarsmakten

Försvarsmakten övar mycket och på många ställen. Det är vårt sätt att hela tiden utveckla och stärka vår förmåga, så att vi klarar att upprätthålla den militära beredskap som regering och riksdag har beslutat om.

Vi har också ständigt pågående internationella engagemang i form av insatser av olika slag. 

Det händer med andra ord mycket inom myndigheten som är värt att berätta om för allmänheten. Därför publicerar vi här löpande artiklar och notiser som ger dig uppdaterad information om det senaste inom Försvarsmakten. 

Halvtid för Nordic Battlegroup 1 april 200811:48

I dag har Nordic Battlegroup klarat av första halvan av sin sex månader långa beredskap. Men tre månader återstår ännu innan uppdraget är slutfört:– Fortsätt jobba på. Resan är inte över, uppmanar...

Livsviktigt uppdrag i öknen 31 mars 200808:48

Under söndagen inledde det svenska förbandet sitt första skarpa eskortuppdrag i operationsområdet. Under cirka femton dagar ska svenskar med pansarterrängbilar eskortera och skydda ett...

Camp Bifrost åter bebott 30 mars 200822:28

Camp Bifrost lever. Efter en kortare testkörning i början av februari är det andra gången under KS16:s mission som höjden med utsikt över Serbien befolkas av soldater. Och den här gången är det på...

Eufor-chef besökte Tchadsvenskar 28 mars 200811:08

Den militäre chefen för Eufor i Tchad, general Ganascia, besökte Camp Star och den svensk-finska styrkan under fredagsförmiddagen. Generalen ville veta hur etableringen av den första reguljära styrka...

Mycket stor ammunitionsgömma funnen i Afghanistan 28 mars 200800:21

Efter flera månaders spaningsarbete lyckades svenska enheter hitta en ammunitionsgömma innehållande stora mängder granatkastarammunition. Granaterna var i gott skick och fyndet är ett av de större i...

"Försvarsmakten kunde ha agerat snabbare" 27 mars 200815:23

Försvarsmakten drar lärdom av händelserna under Operation Artemis.– Vi inför klarare rutiner. Så fort det finns misstankar om oegentligheter ska en rapport skrivas och skickas hem till Högkvarteret,...

Frågan om förlängning ställs i april 27 mars 200808:29

Överstelöjtnant Peder Ohlsson, chefen för Tchadsvenskarna, ser positivt på regeringens förslag att förlänga insatsen i Tchad och Centralafrikanska republiken.– Under april kommer vi att fråga varje...

Vardag och incidenter 27 mars 200807:00

Dagarna i Afghanistan är fyllda av incidenter och vardag. Det är allt från beskjutningar och fastkörningar till misstänkta minor som visar sig vara något helt annat är explosiva.

PIO – kontingentens nyhetsankare 26 mars 200820:00

Alltid med kameran i högsta beredskap och alltid bestyckad med papper och penna. Detta beskriver i grova drag kontingentens press- och informationsofficer, PIO. Hon som numera lystrar till PIO heter...

Vänskapligt möte i Abéché 26 mars 200816:03

Under onsdagen besökte den svenska chefen för Tchadstyrkan, Peder Ohlsson, prefekten för området Ouara där Abéché är huvudort. Prefekt Laoukora Dj Gaye välkomnade den svenska styrkan till regionen.

NNSC deltar med observatörer vid inspektion på North West Islands 26 mars 200810:45

Under vecka 11 deltog NNSC som observtörer under en inspektion av North West Islands (NWI). Deltagandet är en del i upprätthållandet av vapenstilleståndet (Armestice Agreement) och "andan" av AA samt...

Anmälan om tortyrliknande
förhör i Kongo 2003 utredd
25 mars 200817:29

Brott mot folkrätten begicks med största sannolikhet under Operation Artemis i Kongo 2003.– Det förekom tortyrliknande metoder, säger Försvarsmaktens chefsjurist Stefan Ryding-Berg, som utrett...

Tchadinsats kan förlängas 25 mars 200816:39

Den svenska insatsen i Tchad förlängs till slutet av juli. Därefter ersätts den av en avvecklingsstyrka. Regeringen har gett Försvarsmakten anvisningar att påbörja förberedelserna för en förlängning.

Fyra dagar och tre nätter genom Tchad 24 mars 200815:23

TD01 är på plats i Abéché. Förbandet är därmed Eufors första reguljära förband på plats i operationsområdet i östra Tchad.– Redan under den 90 mil långa marschen från N'Djamena löste vi några av de...

Massiv säkerhet under det afghanska nyåret 24 mars 200815:19

Nyligen firades det afghanska nyåret Now Ruz och centrum för firandet i hela Afghanistan är Mazar-i-Sharif, där den svensk-finska basen Camp Northern Lights finns. Säkerhetspådraget var stort och...