"Landkrabbor" fixar åt fartygen

ME01 är ett marint förband, men det kräver ändå att en del av personalen sitter i land och jobbar med att lösa underhåll, förnödenheter och försörjning åt fartygens besättningar till sjöss. Nu har även förbandets högsta ledning flyttat i land medan HMS Trossö repareras på varv.

I kontorscontainern har den landbaserade underhållsenheten funnit sig till rätta. Foto: Hannah Larsson
Anders Malmberg är ansvarig för posttjänsten vid ME01.
Anders Malmberg är ansvarig för posttjänsten vid ME01. Foto: Hannah Larsson
Anders Malmberg är ansvarig för posttjänsten vid ME01. Foto: Hannah Larsson

På underhållsenheten (UhE), som är grupperad på den franska flygbasen i Djibouti city, byggs containrar där logistik- och underhållspersonal ska jobba. Personalen som är landbaserad är vapentekniker, mekaniker, logistiker, transportledare, ekonomi- och personalchef. Som grannar och kolleger har de fransmän, greker, spanjorer och britter vilka är nationaliteter som ingår i Operation Atalanta i Adenviken.

Staben tillfälligt i land

Nu har även ME01:s högsta ledning, staben, tillfälligt flyttat i land eftersom stöd- och ledningsfartyget HMS Trossö bogseras till Jeddah för reparation i varv.
– Stabens funktion är att leda förbandets pågående verksamhet och planera inför kommande uppdrag. Det viktigaste är dock att stödja fartygen vid uppkomna händelser, som vid HMS Malmös ingripande i förra veckan. Det kräver beredskap dygnet runt när fartygen är till sjöss, säger stabschefen Carl-Johan Andersson.

Till skillnad från HMS Trossö, som är stabens ordinarie arbetsplats, har staben nu ett visst avstånd mellan förläggning och arbetsplats, men behåller dygnet-runt-beredskapen.
– Flytten till land var tvungen för att chefen skulle få närhet till korvetterna och det hela har fungerat mycket bra, tycker Carl-Johan Andersson.

Efterlängtad post

Till UhE kommer posten som anhöriga skickar till ME01. Postmästare är logistikassistenten Anders Malmberg som redan fått flera kilo brev och paket att dela ut till förväntansfulla sjömän.
– Det är ett roligt jobb, man vet ju att folk uppskattar att få post.

Posten kommer och skickas en gång i veckan. Hanteringen av den är långtifrån Anders Malmbergs enda arbetsuppgift.
– Jag är maskintekniker i grunden och bistår våra mekaniker och vapentekniker samt logistikofficeren och är chaufför vid behov. Dessutom arbetar jag med it-nätverket på basen.

”Nolletta”

Den första insatsen i ett nytt operationsområde kallas "nolletta".
– När vi kom fanns bara två positioner förberedda där våra containrar skulle stå, sedan har vi utökat området eftersom, säger Leif Hansson som är logistikchef.

Han kom några veckor innan resten av förbandet anlände och skapade de första kontakterna med andra nationer och djiboutiska myndigheter.
– Det har blivit långa dagar med många möten för att skapa relationer. Det kanske inte händer något efter första eller andra mötet, beskriver han de något annorlunda arbetssätten.

Nu fungerar samarbetet väl på det lokala högkvarterets logistikenhet, FHQ SA.
– Vi har samverkansmöten varje vecka där vi kollar hur läget är och vad som kommer och så samordnar vi resurserna utifrån det för att få största möjliga uteffekt i Operation Atalanta. Vi hjälps åt, säger Leif Hansson.

Jobbar dygnet runt

Arbetet i kontorscontainrarna pågår dygnet runt. Dörren måste hållas stängd för att hålla hettan ute. Inne jobbar luftkonditioneringen för att kyla luften så att tekniken inte ska påverkas negativt. Ute på landningsbanan hörs vrålet från en flygmotor.

Så snart containerbyn är färdigbyggd och inredd, ska en skylt i ädelträ med välputsade mässingsbokstäver annonsera förbandets karlskronitiska koppling. ”af Chapman” ska svenskbyn heta.
– Vi ville ha en koppling till en känd svensk person med marin anknytning, verksam i Karlskrona.

Fredrik Henrik af Chapman har beskrivits som "en Carl von Linné, fast för skeppsbyggarkonsten". Han konstruerade örlogsfartyg och var chef för varvet i Karlskrona 1782-1793.