Befäl över 800 sjömän

Den stora marinövningen Baltops startar i helgen med att fartygen samlas i Karlskrona för att nästa vecka kasta loss. Kommendörkapten Ulf Sjöwall kommer under övningen ha 800 sjömän och 27 minröjningsfartyg under sitt befäl.

Ulf Sjöwall kommer under Baltops vara chef för 27 minröjningsfartyg. Foto: Försvarsmakten/Jimmie Adamsson
Örlogshamnen i Karlskrona fylls av minröjningsfartyg från olika nationer.
Örlogshamnen i Karlskrona fylls av minröjningsfartyg från olika nationer. Foto: Försvarsmakten/Jimmie Adamsson
Örlogshamnen i Karlskrona fylls av minröjningsfartyg från olika nationer. Foto: Försvarsmakten/Jimmie Adamsson

Ulf Sjöwall kommer att ha rollen som CTU, Commander Task Unit, över minröjningsfartygen och kommer att leda alla fartygen från det svenska stödfartyget HMS Visborg. Till vardags är Ulf chef för 33.minröjningsdivisionen vars minröjningsfartyg givetvis också deltar.
– Det känns mycket spännande att leda så här många fartyg. Den stora utmaningen blir att få ihop styrkan under den här korta tiden säger Ulf Sjöwall.
Rollen som CTU är inte ny för Ulf då han varit det en gång tidigare men då ingick inte så här många fartyg.

– Mig veterligt har inte så här många minröjningsfartyg övat tillsammans tidigare. Över 100 övningsminor har lagts ut och kommer tillsammans med sökandet efter mineringen Wartburg från andra världskriget att ge fartygen fullt upp.

Om Baltops

Totalt i övningen ingår 40 örlogsfartyg från 12 nationer. Målet med övningen är att öva och förbättra förmågan till krishanteringsinsatser i kustnära farvatten. Scenariot utgår från ett FN-mandat där en multinationell marin styrka har uppgiften att säkra handelssjöfarten. Övningsverksamheten till sjöss omfattar exempelvis artilleriövningar, luftförsvarsövningar, ubåtsjakt, sjömanskap och minröjningsövningar.

Under övningen kommer man även försöka att hitta "Wartburgmineringen" från andra världskriget som ligger sydost Öland. Övningarna som startar på måndagen efter konferensen genomförs i södra Östersjön och pågår i två veckor. Övningen avslutas i Kiel under midsommarhelgen.