En fana ur konungens hand

Det nya försvarsmaktsgemensamma Ledningsregementet bildades 1 januari 2007. Den 4 juni i år fick förbandet motta sin nya fana av H.M. Konung Carl XVI Gustaf.

H.M. Konung Carl XVI Gustaf lämnar över den nya fanan till regementschefen, överste Lena Hallin. Foto: Sofie Tedenstad
Motivet på fanan symboliserar traditionsarvet från samtliga tidigare signalförband. Svärdet markerar att Ledningsregementet är försvarsmaktsgemensamt.
Motivet på fanan symboliserar traditionsarvet från samtliga tidigare signalförband. Svärdet markerar att Ledningsregementet är försvarsmaktsgemensamt. Foto: Sofie Tedenstad
Personal från regementets alla enheter, samt inbjudna gäster, var samlade för att genomföra ceremonin.
Personal från regementets alla enheter, samt inbjudna gäster, var samlade för att genomföra ceremonin. Foto: Sofie Tedenstad
Motivet på fanan symboliserar traditionsarvet från samtliga tidigare signalförband. Svärdet markerar att Ledningsregementet är försvarsmaktsgemensamt. Foto: Sofie Tedenstad
Personal från regementets alla enheter, samt inbjudna gäster, var samlade för att genomföra ceremonin. Foto: Sofie Tedenstad

Nu har Ledningsregementet som verkar på den moderna informationsarenan fått den symbol som också ger förbandet dess historiska förankring. På torsdagen överlämnade H.M. Konung Carl XVI Gustaf regementets nya fana till regementschef överste Lena Hallin.

Ledningsregementet stödjer hela insatsförsvaret såväl nationellt som internationellt. Det handlar bland annat om personal, materiel, kunskap och kompetens inom ledning och samband, informationsoperationer samt meteorologi- och oceanografi.

Fanan, eller fälttecken som det också kallas inom Försvarsmakten, är en viktig traditionsbärare in i dagens insatsförsvar. Det nya fälttecken som överlämnas av H.M. Konung Carl XVI Gustaf representerar förutom Ledningsregementet även traditionerna från de signalförband som Ledningsregementet bygger vidare på. Fanan som har tagit fyra personmånader att brodera på sidenduk har ett motiv med lilla riksvapnets tre kronor omgivet av åtta viggar. Symbolen fastställdes för första gången 1873 och är den äldsta svenska symbolen för signalförband.