FMLOG rekryterar till NSE

Rekryteringen står i fokus när FMLOG har fått uppdraget att ansvara för Försvarsmaktens NSE-funktioner. NSE står för National Support Element och förser Försvarsmakten med logistikstöd vid framför allt internationella insatser. Just nu pågår rekryteringen till insatsförbandet NSE vars huvuduppgift blir att stödja Nordic Battlegroup (NBG) vart tredje år med start 2011.

Förhoppningen är att kunna tillsätta så många av tjänsterna i insats-NSE:t som möjligt med FMLOG-personal. Foto: Per Josse

Målsättningen är att fylla så många platser som möjligt med personal ur den ordinarie produktionen på FMLOG.

– Vi vill, så långt det är möjligt, utnyttja den kompetens som redan finns inom FMLOG och så att säga ”work there (NSE) as you work here (FMLOG)”, säger Göran Mattsson, Personalchef NSE och ansvarig för rekryteringen.
– Några befattningar, där Försvarsmakten saknar egen kompetens, måste dock bemannas utifrån, t ex präst och affärsjurist, fortsätter han.

Rörlig befattning

– Personalen i insatsförbandet NSE får en fast befattning i den organisationen, men när de är hemma i Sverige har de en rörlig befattning i produktionsorganisationen vilket innebär att de arbetar som vanligt på sina ordinarie arbetsplatser, förklarar Göran Mattsson. 

Efter avslutad rekrytering kommer ett antal gemensamma samlingar att genomföras för att skapa ett förband och öva vissa färdigheter som behövs vid utlandstjänstgöring. Personalen kommer att få en individuellt anpassad utbildning, beroende på befattning, tidigare kunskap och erfarenhet.

Beredskapen (d v s den tid det får ta från det att orden kommer att förbandet ska åka, tills personalen är på plats och faktiskt åker) för personalen i insatsförbandet NSE kommer normalt att vara 90 dagar, men när NBG går in i beredskap 2011 höjs beredskapskravet till 10 eller 30 dagar för huvuddelen av NSE-personalen.

Rotations-NSE


Förutom insatsförbandet NSE ansvarar FMLOG också för Försvarsmaktens s k rotations-NSE:er som stöder Försvarsmaktens fasta utlandsmissioner, för närvarande Kosovo och Afghanistan. Rekrytering till dessa NSE:er sker löpande enligt normala rutiner och ansökningar skickas till Försvarsmaktens HR-centrum.