Årets markstridsdagar visade helheten

Vad ett förband kan lösa för uppgifter i ett insatsområde och hur armén konkret ser ut och fungerar visades på markstridsdagarna.– Det skulle varit kul att hinna se allt det andra, sa Jonathan Karlsson, en värnpliktigt som var med och visade upp utrustning för fältarbetsdykare.

Markstridsdagarna handlade om att utveckla arméns insatsförmåga oberoende av konfliktnivå. Foto: Niklas Ehlén/Combat Camera
Fokus under markstridsdagarna var det nya arméreglemente för taktiskt uppträdande med markstridsförband som behandlades under fältövningen.
Fokus under markstridsdagarna var det nya arméreglemente för taktiskt uppträdande med markstridsförband som behandlades under fältövningen. Foto: Niklas Ehlén/Combat Camera
Vid markstridsdagarnas målbildsövning visades bland annat Försvarsmaktens förmåga att ge kvalificerad vård på plats i ett insatsområde.
Vid markstridsdagarnas målbildsövning visades bland annat Försvarsmaktens förmåga att ge kvalificerad vård på plats i ett insatsområde. Foto: Niklas Ehlén/Combat Camera
Fokus under markstridsdagarna var det nya arméreglemente för taktiskt uppträdande med markstridsförband som behandlades under fältövningen. Foto: Niklas Ehlén/Combat Camera
Vid markstridsdagarnas målbildsövning visades bland annat Försvarsmaktens förmåga att ge kvalificerad vård på plats i ett insatsområde. Foto: Niklas Ehlén/Combat Camera

För det fanns mycket intressant att se när armén och industrin visade materiel och förmågor på markstridsdagarna, som i år genomfördes i Karlsborg 1-4 juni. Dagar som förutom förevisning handlade om att utveckla arméns framtida förmåga till väpnad strid oberoende av konfliktnivå.

Utveckling av arbetsmetoder

Temat för årets markstridsdagar var att realisera insatsorganisationen och Nordic Battlegroup 2011. Det hela inleddes med ett antal föreläsningar där bland annat expeditionär förmåga var en av rubrikerna. Föreläsningar följdes av paneldebatt kring det nya marktaktiska reglementet. Dessutom genomfördes en fältövning som handlade om de olika konfliktnivåerna. 

Nytt för i år var en målbildsövning som visade på arméns förmåga till väpnad strid – oberoende av konfliktnivå. En förutsättning för att kunna möta dessa olika situationer är att olika system och arenor arbetar tillsammans. Hur detta kan göras förevisades under målbildsövningen som utspelades som ett scenario där en styrka har fått till uppgift att stabilisera läget mellan två stridande parter.

Insats som visar helheten

Från flygplatsområdet i Karlsborg leddes brigadstridsgruppen av sin brigadstab. Här kunde besökarna se hur staben arbetade med underrättelser från UAV (obemannad flygfarkost) och från spaningssoldater. De fick i detta tänkta scenario information om att det pågick etnisk rensning i ett område under deras ansvar och beslöt att skicka dit trupp.

Besökarna bussades iväg till det aktuella området och kunde på plats se när den luftburna skvadronen gick till anfall med stöd av flygstridskrafter. Vid ett sådant här läge när förhandlingar inte längre är möjligt blir det en operation i högt tempo, massiv eldgivning och ett kraftfullt agerande. Under operationen, som lyckades, skadades dock några av de egna soldaterna. Det anländer en helikopter till platsen som kunde transportera den skadade till akutsjukvård.

Efter en förflyttning av besökarna till platsen för akutsjukvård, kunde de där följa hur helikoptern kom och avlämnade den skadade.
– Det är jätteintressant att se förmågan live, sa Kjell Sjölund, kommunalråd i Karlsborg som var en av besökarna under dagen. Han fick medhåll från Dag Svensson som tyckte att det syns att det är en helhet och inte bara enstaka förmågor.

När de luftburna trupperna har tagit sig in i ett område och säkrat vissa platser, öppnas vägen in för tyngre krafter. Detta kunde åskådarna följa på Kråks skjutfält. Där fick de se stridsvagnar genomföra ett kraftfullt anfall för att mota bort en krigsherre från hamnen. Det förevisades också en helt annan typ av ingripande när soldaterna som bevakade området möttes av en ilsken folkmassa.

Efter att ha följt hela målbildsövningen hade besökarna fått en bild av hur det kan fungera vid en insats, någonstans i världen eller här i Sverige. Förutom de direkta stridsinsatserna visades många av arméns förmågor upp. Som att med flygplan släppa ner förnödenheter till styrkan, artilleriskjutning, hantering av hemmagjorda bomber och okända kemikalier. Listan kan göras lång när olika system och arenor visas upp och man ser hur de arbetar tillsammans. Vilket är en förutsättning till arméns förmåga till väpnad strid – oberoende av konfliktnivå.