Nationaldagsfirande i Boden

I 19, A 9, Hemvärnet samt kamratföreningarna deltog i firandet av Sveriges nationaldag i Boden.– Att vi står här i Boden, att vi inte längre behöver fästningen för ett uppenbart hot, att vi kan skicka trupper för att bidra till andras fred och frihet, att vi kan ta emot flyktingar som nya bodensare, att vi snart har sommar – det är väl om något värt att fira, sa garnisonschefen överste Jan Mörtberg bland annat i sitt högtidstal.

Musikkår, fanvakt och fanborg marscherade genom Boden på Nationaldagen. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
När nationalsången traditionsenligt spelades och sjöngs på Kvarnängen fördes flaggor, fanor och standar till givakt.
När nationalsången traditionsenligt spelades och sjöngs på Kvarnängen fördes flaggor, fanor och standar till givakt. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
På Kvarnängen finns en stor upp och nedvänd hjälm som en symbol för garnisonsstaden Boden.
På Kvarnängen finns en stor upp och nedvänd hjälm som en symbol för garnisonsstaden Boden. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Leve för vår frihet, vårt land och vårt Boden utbringades av garnisonschef Jan Mörtberg.
Leve för vår frihet, vårt land och vårt Boden utbringades av garnisonschef Jan Mörtberg. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
När nationalsången traditionsenligt spelades och sjöngs på Kvarnängen fördes flaggor, fanor och standar till givakt. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
På Kvarnängen finns en stor upp och nedvänd hjälm som en symbol för garnisonsstaden Boden. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Leve för vår frihet, vårt land och vårt Boden utbringades av garnisonschef Jan Mörtberg. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten

Klockan 16.00 marscherande nationaldagståget genom Boden. Direkt bakom musikkåren gick fanvakten med den svenska flaggan följd av regementsfanor och standar. 

När alla kommit på plats inleddes ceremonin av Bodens kommunalråd Olle Lindström som bland annat konstaterade att Försvarsmakten har en viktig roll i traditionsbevarandet i Boden. Garnisonschefen Jan Mörtberg tog plats i talarstolen och inledde sitt högtidstal med orden:

“Ishöljda Norrland, slumrande prinsessa! Ur oförvållad glömskas långa natt Du vaknar ock med norrsken kring din hjässa, i dina berg, du varsnar skatt på skatt, ditt framtidshopp, som länge tynat, blommar, ur dina malmfält växa rikedomar. För länge värnlös stod dina vida trakt, nu skall du få vid Boden riddarvakt.”

Det var ord av skalden Carl David af Wirsén om det Boden som skulle växa fram; från 1800-talets lilla kyrkby till 1900-talets stad, framträdande i sin roll för vårt försvar, men också en central plats för järnväg och för vårt läns sjukvård.
– Nu, i det inledande 2000-talets Boden – som upplevt en så genomgripande förvandling, en konsekvens av 90-talets stora strategiska omvälvningar i vår omvärld och en omfattande utveckling av vårt försvars roll, men också lokala och regionala förhållanden har lett till stora omdaningar, fortsatte Mörtberg.

Kylslaget

Det var ganska glest på bänkarna framför podiet. Det kylslagna vädret bidrog sannolikt till detta, men de som kom fick njuta av såväl Norrbottens hemvärnsmusikkår som körsång.
– Här, på Kvarnängen mitt i Boden, är vi samlade för att fira vår nationaldag och njuta av sommarens ankomst, även om det inte känns så påtagligt denna dag, då solskenet snarare får finnas i själ och hjärta, konstaterande garnisonschefen.

Afghanistan

Jan Mörtberg talade också om att man på Camp Northern Lights i Afghanistan firar vår nationaldag.
– En förändrad säkerhetspolitik ur det kalla krigets slut har givit vårt försvar utvecklade och nya uppgifter. Detta vi gör att i Afghanistan kan vara med och bidra till att ge barn hopp om en bättre framtid, en framtid där också flickor kan gå i skola.

Efter några ord om nya hotell Bodensia, Boden Arena och det lokala näringslivet som växer på de lämnade militära områdena men att försvaret även fortsättningsvis kommer att en viktig roll i Boden bad översten alla stå upp och han utbringade ett leve Sverige. Fanvakten fick sedan order att avmarschera och årets firande på Kvarnängen var till ända.

Hela talet finns som pdf-fil här till höger.