Sveriges nationaldag i Afghanistan

Strax innan en sandstorm drog över Camp Northern Lights klarades högtidsfirandet av. Särskilt uppskattat under eftermiddagen var fanvakten som bars fram av ett Stridsfordon 90. Under dagen hälsades Camp Northern Lights av Hercules, C-130, med en överflygning.

En av fyra CV90 på Camp Northern Lights deltog i den svenska flaggvakten. Foto: Mikko Niiles/FINCON
Under nationaldagen hälsade C-130 Hercules genom att flyga över Camp Northern Lights.
Under nationaldagen hälsade C-130 Hercules genom att flyga över Camp Northern Lights. Foto: Henrik Klingberg/FS17/Försvarsmakten
Officeren Nils, FS 17, spelade Du gamla, du fria under nationaldagsfirandet på Camp Northern Lights i Mazar-e-Sharif.
Officeren Nils, FS 17, spelade Du gamla, du fria under nationaldagsfirandet på Camp Northern Lights i Mazar-e-Sharif. Foto: Henrik Klingberg/FS17/Försvarsmakten
Några av de cirka 400 svenska soldaterna som för närvarande tjänstgör i Afghanistan.
Några av de cirka 400 svenska soldaterna som för närvarande tjänstgör i Afghanistan. Foto: Henrik Klingberg/FS17/Försvarsmakten
Under nationaldagen hälsade C-130 Hercules genom att flyga över Camp Northern Lights. Foto: Henrik Klingberg/FS17/Försvarsmakten
Officeren Nils, FS 17, spelade Du gamla, du fria under nationaldagsfirandet på Camp Northern Lights i Mazar-e-Sharif. Foto: Henrik Klingberg/FS17/Försvarsmakten
Några av de cirka 400 svenska soldaterna som för närvarande tjänstgör i Afghanistan. Foto: Henrik Klingberg/FS17/Försvarsmakten

En stor del av den svenska styrkan kommer från I 19 i Boden. Ett nationaldagstal av chefen för I 19, överste Jan Mörtberg, lästes upp av kontingentens stabschef, Jerker Persson:

"I Afghanistan kan vi vara med och bidra till att ge barn hopp om en bättre framtid, en framtid där också flickor kan gå i skola, där kampen för mat för dagen inte är det viktigaste och många gånger ouppnåeliga målet, där kvinnor får arbeta och där framtiden kan formas av de egna medborgarna. Kort sagt, allt det som vi svenskar fått efter 200 år av fred och som vi kan vara tacksamma för denna nationaldag. Jag ber var och en att skänka en tanke av tacksamhet och uppskattning till våra officerare och soldater som idag verkar för oss i internationell tjänst, i Afghanistan, i Kosovo, i Adenviken och på andra ställen."

Till middagen serverades en tårta i form av svenska flaggan och film bjöds utomhus à la amerikansk drive in-bio.