Utbildningskontroll för ungdomar

Kosta skjutfält blev destinationen för årets utbildningskontroll, majövningen 2009. Femtio laddade och lite nervösa ungdomar startade övningen på onsdagen. Följande fyra dagar genomfördes med ett glatt humör och en stark vilja om att klara av de påfrestningar som vädret och utdelade uppgifter skulle ge.

Sjukvårdsövning med omhändertagande av skadade var ett av momenten i utbildningskontrollen. Foto: Carolin Fritzon/F 17/Försvarsmakten
Skjutövning.
Skjutövning. Foto: Carolin Fritzon/F 17/Försvarsmakten
Utbildningskontrollen innebar ansträngande och roliga dagar.
Utbildningskontrollen innebar ansträngande och roliga dagar. Foto: Carolin Fritzon/F 17/Försvarsmakten
Skjutövning. Foto: Carolin Fritzon/F 17/Försvarsmakten
Utbildningskontrollen innebar ansträngande och roliga dagar. Foto: Carolin Fritzon/F 17/Försvarsmakten

Ungdomarna anlände till övningsområdet onsdag kväll för att delas in i grupper samt utrustas med materiel så som sovsäck, liggunderlag, verktyg och mat. Grupperna utgick därefter till respektive koordinater för upprättning av förläggningsplats.

Torsdagen och fredagens sysselsättning bestod av tio moment. Bland annat fick ungdomarna vada över en mindre sjö, göra upp en eld för att koka vatten, bedöma avstånd till utsatta objekt och ta hand om skadade vid en simulerad trafikolycka mellan två minibussar. För att ta sig mellan dessa moment marscherade ungdomarna längre eller kortare sträckor på Kosta skjutfälts västra del.

Som sista delmoment för ungdomsidrottsmärket genomfördes skjutning med .22 Long samt AK 4B på lördagsförmiddagen. Detta var ett av de fem moment som blev lördagens underhållning.

Resterande genomförda moment var följande: ett flyktmoment där ungdomarna skulle ta sig från punkt A till B utan att bli upptäckta av vaktpatrullen, ett sjukvårdsmoment där gårdagens övning utvärderades och repeterades på ett mer riktigt sätt, vardera grupp upprättade en provisorisk dusch, sist genomfördes vård och inlämning av viss materiel.

Traditionsenligt hölls ett stort sjukvårdsmoment där samtliga ungdomar deltog samt ett större antal figuranter från befälslaget. Detta år var det en imaginär provflygning av ett gasdrivet flygplan som slutade i en katastrof med tolv skadade passagerare. Det blev en uppgift att bita i, men ungdomarna klarade detta galant och tog hand om såväl bukskador som amputerade ben och nackskador.

Efter ett par ansträngande och roliga dagar avslutades majövningen officiellt med grillning under lördagskvällen. Efter ett par timmars vård på söndagen genomfördes en avslutningsceremoni med utdelning av diplom och andra utmärkelser.

Förutom att ungdomarna har genomfört samtliga moment har de även marscherat genom skog och mark, kommunicerat med staben och varandra via Ra-180 på engelska enligt Natotandard, läst karta efter angivna koordinater, rest och levt i sina förläggningsplatser bestående av knäppetält samt tagit hand om sig själva och sina gruppkamrater.

Ledarskapskursens elever var denna övning gruppchefer och fick fem till sex ungdomar från grundkursen och fortsättningskursen för att skapa en grupp. Gruppchefen tillsåg att gruppmedlemmarna tilldelades befattningar som kartläsare, signalist och sjukvårdare.  Instruktörskursen var denna övning inte med ute på fältet utan satt i staben och hjälpte till på diverse moment.