Lv 6 i Loyal Arrow

Nu är Lv 6 enheter på plats i Luleå och Vidsel för att delta i den stora NATO-ledda flygövningen Loyal Arrow som genomförs i norra Sverige 8-19 juni. Cirka 2000 personer och 50 flygplan deltar, och Lv 6 uppgift är att vara så kallad B-styrka, dvs den ”fiende” flygförbanden övar mot.

Spaningsradar Foto: Försvarsmakten

F 21 i Luleå är bas för flygövningen Loyal Arrow, där förband från elva länder deltar, däribland Norge, Finland, USA och Storbritannien. Brittiska Royal Navy deltar med hangarfartyget HMS Illustrious som har en besättning på 1000 man. Övningsscenariot går ut på att den fiktiva utbrytarrepubliken Lapistan begår överträdelser mot de minoriteter som bor i landet. En FN-resolution reglerar uppträdandet mot grannlandet Bothnia, något som lapistanerna negligerar. Natos snabbinsatsstyrka Nato Response Force kallas till området för att övervaka resolutionen. Lv 6 deltar med personal och materiel i form av spaningsradar, robotsystem och ledning, och kommer att rikta sina vapensystem mot Natos flygplan för att simulera nedskjutning.
– Det viktigt att luftvärnet får möjlighet att träna i komplicerade stridsmiljöer. För att uppnå detta så har delar av Lv 6 övat i England och i USA tidigare i år. Att nu få öva på "hemmaplan" och mot kvalificerat flyg är mycket bra för luftvärnets utveckling både när det gäller materiel och personalens kompetens, säger Lv 6 regementschef Lennart Klevensparr.