Aktuellt från Försvarsmakten

Listan visar Försvarsmaktens nyhetsflöde i kronologisk ordning, senast överst. På sidan finns också en listning av de senaste notiserna från olika delar av webbplatsen.

USA deltar vid NBG-övning 14 november 200713:31

Sverige förhandlar om ett multinationellt samarbete för att få tillgång till strategiskt transportflyg med tre Boeing C-17. På onsdagen landade en C-17 i Luleå för att provlasta.

Stort förtroende för chef och kollegor 14 november 200711:03

NBG-personalen känner förtroende för sina kollegor och chefer, visar attitydundersökningen som Försvarsmakten genomfört.- Styrkan i ett förbands framgång är individernas tilltro till varandra och sig...

KS16 utbildar barn om minor 13 november 200721:22

När soldaterna kliver in i klassrummet möts de av rungande applåder. Det är trångt och mycket varmt, vid ena väggen står en liten kamin och spyr ut värme. – Är det någon som vet varför vi är här?– Vi...

Minröjning pågår 13 november 200713:54

En av uppgifterna för svenska LOT (Liaison and Observation Team) i Doboj, Bosnien, är att observera och rapportera. Detta görs i närtid bland annat genom uppföljning av minröjningsarbetet inom vårt...

"Jag är stolt över min personal" 13 november 200713:04

- Jag är stolt över min personal, säger NBG-chefen Karl Engelbrektson efter slutövningen Nordic Resolution.

Sjukvårdsrutiner i NBG ska övas mer 13 november 200712:36

Sjukvårdskedjan i Nordic Battlegroup ska övas ytterligare. Det har slutövningen i Norrbotten visat.- Det finns mycket resurser och kompetens - nu gäller det att få alla att förstå vad som finns och...

Förbättrad sjukvård för svenskar i Afghanistan 12 november 200713:40

För två år sedan dog de svenska soldaterna Jesper Lindblom och Tomas Bergqvist till följd av ett sprängattentat mot det fordon som de båda färdades i. I Expressen den 12 november 2007 redogör man för...

Materielbrister oroar NBG-soldater 12 november 200713:23

96 procent av soldaterna i Nordic Battlegroup skulle delta om det blir en insats. Riskmedvetenheten är stor och soldaterna har stort förtroende för sin närmaste chef. Men missnöjet med materiel och...

Ja till ombudsman och hemvärnsdag 12 november 200709:39

Årets rikshemvärnsting som i helgen samlat ett 90-tal delegater från hela landet till förhandlingar i Bålsta gick i mål utan särskilt mycket strid.

Svenskt stöd för vapenkontroll i Bosnien 12 november 200708:13

Försvarsmakten ska stödja arbetet med att kontrollera och förhindra spridningen av lätta vapen och överflödig ammunition i Bosnien-Hercegovina. Det har regeringen beslutat.

Säkert val i Boden 12 november 200708:04

Soldater från Nordic Battlegroup såg till att säkerheten var rigorös under valdagen i Boden - en del i scenariot för NBG:s slutövning.- Mycket av det vi gjort under övningen kan säkert likna det som...

Nytt försvar i Dagens Nyheter 11 november 200715:28

Måndag den 12 november kan du läsa om Försvarsmaktens internationella insatser i Dagens Nyheter.

Tunga transporter och långa dagar – en dag på jobbet för MOVCON i Afghanistan 11 november 200706:38

En gammal sanning inom vilken organisation det än månde vara är att alla behövs och alla har en uppgift att fylla. Detta är extra påtagligt än i norra Afghanistan där Sverige, inom ramen för ISAFs...

Officerare anmälda till åtal 9 november 200715:32

Två officerare i Enköping har anmälts till åtal av Försvarsmaktens personalansvarsnämnd. Bakgrunden är att de olovligen genomfört alkoholutandningsprov på värnpliktiga utan stöd i författningen. Båda...

Rikshemvärnsting 2007 i Bålsta 9 november 200711:00

I helgen möts 88 valda representanter för landets hemvärnssoldater. Delegaterna ska utskottsbehandla ett 70-tal motioner och två propositioner. Man ska även välja ett nytt rikshemvärnsråd för nästa...