Civila skyddades under slutövning

När soldaterna i livkompaniet genomför slutövning testas deras förmåga att omhänderta civila och skadade. Att strida, vårda skadade och samtidigt ta hand om krigsfångar kräver flexibla soldater och väl fungerande organisation.

Att strida och samtidigt hantera skadade och upprörda civila är en komplex uppgift som soldaterna från Livgardet ställdes inför under slutövningen. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
I ruinstaden möttes soldaterna av ett scenario där lokalbefolkningens rättigheter kränktes av spelade motståndare från Amf1 och P7.
I ruinstaden möttes soldaterna av ett scenario där lokalbefolkningens rättigheter kränktes av spelade motståndare från Amf1 och P7. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Skadade och civila fördes till en säker plats där de blev omhändertagna av sjukvårdsteam.
Skadade och civila fördes till en säker plats där de blev omhändertagna av sjukvårdsteam. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Förflyttningar och radiotrafik övervakades i Markstridsskolans stridsträningsanläggning, som ”spelade in” hela övningen.
Förflyttningar och radiotrafik övervakades i Markstridsskolans stridsträningsanläggning, som ”spelade in” hela övningen. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
I ruinstaden möttes soldaterna av ett scenario där lokalbefolkningens rättigheter kränktes av spelade motståndare från Amf1 och P7. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Skadade och civila fördes till en säker plats där de blev omhändertagna av sjukvårdsteam. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Förflyttningar och radiotrafik övervakades i Markstridsskolans stridsträningsanläggning, som ”spelade in” hela övningen. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

En viktig del i övningen genomfördes i Rosersberg där soldaterna möttes av en ruinstad med brinnande bilar, beväpnade motståndare och ett 30-tal elever från Bernadottegymnasiet som spelade civilbefolkning. Soldaternas uppgift var att ta kontroll över situationen och föra civila och skadade i säkerhet.
– Här måste soldaterna visa att de vet vilka regler som gäller under insats. Motståndare som tas som krigsfångar ska visiteras, avväpnas och behandlas enligt krigets regler, sa kapten Jens Lindh som ledde övningsmomentet i Rosersberg.

Under övningen arbetade soldaterna metodiskt genom att dela upp ruinstaden i sektorer och genomsöka ett område i taget. I en av de första byggnaderna som genomsöktes hittades tre gravida kvinnor och chockade skolungdomar.
– Civila drabbas ofta hårt i konflikter, internationellt. Det är en av krigets konsekvenser. Att ta hand om skadade och civila är en svår uppgift för soldaterna, men det är också en bra och nödvändig övning, sa Jens Lindh.

David Dahlberg var en av soldaterna som deltog i övningen.
– Vi fick reda på att det pågick etnisk rensning i byn. Då gäller det att vara försiktig mot de som inte strider.
Hur har det gått?
– Det har varit en del små friktioner i gruppen, men i stort har det funkat bra. Vi i plutonen känner ju varandra. Allt känns realistiskt, och det är en mycket genomtänkt övning.

Bred sjukvårdskompetens


I övningen deltog bland annat tre sjukvårdsgrupper, ett akutteam och en civil ambulans.
– Sjukvårdsgrupperna kommer direkt från Boden där de fått 12 veckors sjukvårdsutbildning. Dessutom har de haft praktik på akutmottagning och ambulans. Några av soldaterna vill läsa vidare till sjuksystrar och ambulansförare, sa löjtnant Peter Ärlig som övervakade övningen.
– Vi har en sjuksyster på plats som leder arbetet. Vid behov kan vi dessutom kalla in en extra läkare som tar över ledningen.

Viktigt med uppföljning

Under övningen övervakades all radiotrafik och alla förflyttningar av Markstridsskolans mobila stridsträningsanläggning (STA). På dataskärmar kunde personal från Markstridsskolan se hur de olika enheterna förflyttade sig i realtid och vilka ordrar som gavs.
– Gruppchefer och pansarbandvagnar är försedda med GPS-sändare så att vi kan se exakt vart de befinner sig. Vi har även personal som filmar och fotograferar övningen. Efteråt kan vi återspela det som hänt med både bild och ljud. Vi kan se vem som har skjutit på vem och varför, sa Johan Lind från Markstridsskolan.