Chefen för NBG besökte P 4

Chefen för Nordic Battlegroup NBG, brigadgeneral Stefan Andersson, reser runt i Försvarsmakten och besöker de ställen som ska utbilda delar till NBG. Förra veckan var han på Skaraborgs regemente, P 4.

Force Commander, chef NBG, pratar med värnpliktiga på P 4 Foto: Force commander, chef NBG, pratar med värnpliktiga på P 4
415.trosskompaniet på plats.
415.trosskompaniet på plats. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
415.trosskompaniet på plats. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten

Nordic Battlegroup är den del av EU:s snabbinsatsstyrka som Sverige leder och som 1 januari 2011 ska vara utbildad och stå i beredskap. P 4 ska bidra med två kompanier, 414.lätta skyttekompaniet och 415.trosskompaniet.

Besöket som var fredagen den 13 november inleddes med en genomgång där personal från P 4 redogjorde för hur arbetsläget med NBG ser ut.
– Efter att ha hört er genomgång om hur ni ligger till i arbetet känner jag mig helt trygg, sa brigadgeneralen när han senare på förmiddagen hade sin egen genomgång med officerarna på regementet.

På regementet är planeringen för utbildningen av NBG soldaterna i slutskedet och just nu pågår den centrala rekryteringen. De som anställs på något av kompanierna som P 4 bidrar med kommer att börja på regementet vid halvårsskiftet 2010.

Med erfarenhet från NBG -08 är brigadgeneral Andersson tydlig i budskapet att NBG:s uppgift är att stå i beredskap och att soldaterna efter beredskapstiden återgår till ordinarie insatsförband.
– Och var det innebär måste ni vara tydliga med, fortsatte han. Om det blir FS 23 eller något annat insatsförband ska soldaterna veta innan. 

Under eftermiddagen fick chefen för NBG också träffa dem som nu gör sin värnplikt på regementet. Han kunde berätta vad det kommer att innebära om de söker en tjänst och stannar i Försvarsmakten.