Modigt ingripande i Afghanistan

På tisdagen deltog överbefälhavare Sverker Göranson vid Försvarsutskottets öppna utfrågning om Afghanistan i riksdagen. Han beskrev Försvarsmaktens verksamhet och gav en ögonblicksbild av vardagen för de svenska soldaterna som ofta utsätts för olika typer av attacker.

En Galt ( Personterrängbil 6 ), beväpnad med en ksp 58. Arkivbild Foto: Alexander Karlsson/Combat Camera

Den 20 augusti i år utsattes en patrull för kraftig beskjutning under ett uppdrag.

– Rutin, träning och känsla för situationens allvar gjorde att en sergeant, genom sitt agerande, kunde skydda sin grupp och säkra deras tillbakaryckning, underströk överbefälhavaren.

I samband med ett patrulluppdrag i det svenska operationsområdet körde ett av förbandets fordon på en IED (Improvised Explosive Device), det vill säga en improviserad sprängladdning. Soldaterna grupperade i stridsställningar runt platsen och när förstärkningarna anlände påbörjades arbetet med att undersöka platsen.

Sergeanten ansvarade för den medeltunga kulsprutan på ett av patrullens fordon. Uppgiften var att skydda gruppen som arbetade på platsen där sprängladdningen detonerat. Dessutom skulle han skydda de fyra soldater som intagit eldställningar en bit ner i en uttorkad flodbädd.

Plötsligt, och helt utan förvarning, blev soldaterna utsatta för kraftig eldgivning från flera håll. En kraftig raket passerade bara en meter över huvudet på sergeanten och detonerade mot bergväggen fem meter bakom honom. En annan raket detonerade mot bergväggen fem till tio meter till vänster om honom och hans skyddsglasögon förstördes.

Under tiden som raketerna detonerade runt omkring honom utsattes han också för kraftig eldgivning från sex till sju motståndare beväpnade med handeldvapen (AK47:or) omkring 200 meter därifrån.

Eftersom sergeanten var uppmärksam redan innan striderna började hade han också full kontroll på sina kamrater som befann sig nere vid flodbädden. Därmed kunde han omedelbart besvara motståndarens eld.

– Trots den intensiva beskjutningen visade sergeanten prov på stort mod och hög sinnesnärvaro och att han förstod vikten av sin uppgift. Hans snabba och professionella agerande räddade troligen livet på kamraterna nere vid flodbädden eftersom två av våra soldater befann sig 10-20 meter från motståndaren när striderna utbröt, förklarade överbefälhavaren.

Tack vare att sergeanten var en duktig skytt lyckades han även skydda deras tillbakaryckning genom att skjuta precis över deras huvuden. Sergeanten sköt omkring 400 skott med den medeltunga kulsprutan.

– Under striderna visade sergeanten prov på enastående kvalifikationer och mod, avslutade överbefälhavaren.

Vid attacken mot det svenska förbandet den 20 augusti dödades och skadades ett okänt antal motståndare.