Förbättrad nattkoppling

Nu förbättras möjligheten att få kontakt med Försvarsmakten utanför kontorstid. När du ringer och växeln har stängt så hörs ett välkomstmeddelande om öppettider och så ett erbjudande.

Försvarsmakten automatiska telefonist (FIA) svarar dig när växlen har stängt. Foto: Försvarsmakten/Cecilia Sundström

För akuta ärenden tryck 1 för Norrland, tryck 2 för Mälardalen, tryck 3 för Väster- och Östergötland samt tryck 4 för Södra Sverige. När du gjort ditt val kan du sedan trycka dig vidare.

I nästa fas av utvecklingen kommer man också att kunna nå marinens verksamheter liksom Försvarsmaktens automatiska telefonist (FIA).

När man ringer Högkvarterets växel utanför kontorstid kommer man som tidigare till sambandscentralen som kan hänvisa vidare.