P 7 ”Sveriges bästa förband” igen

Stort medinflytande. Stor utveckling inom Nätverket värnpliktiga kvinnor. Bra utbildning för vakt/eskortsoldater. Och inte minst, god stämning mellan officerare och värnpliktiga. Det är några av faktorerna som gjort Södra skånska regementet till ”Sveriges bästa förband” för andra året i rad.

Jan Pålsson har just tagit emot vandringspokalen från Christoffer Lindqvist. Foto: Anja Edvardsson/Försvarsmakten
Huvudförtroendemannen Marcus Westdahl ler bakom bucklan.
Huvudförtroendemannen Marcus Westdahl ler bakom bucklan. Foto: Anja Edvardsson/Försvarsmakten
Thomas Karlsson, Marcus Westdahl, Jan Pålsson och Magnus Olsson är glada – för andra året i rad är P 7 utsett till ”Sveriges bästa förband”.
Thomas Karlsson, Marcus Westdahl, Jan Pålsson och Magnus Olsson är glada – för andra året i rad är P 7 utsett till ”Sveriges bästa förband”. Foto: Anja Edvardsson/Försvarsmakten
Jan Pålsson blir utfrågad av Framtidsutskottet och Verksamhetsutskottet på Värnpliktskongressen om framtidens soldatutbildning.
Jan Pålsson blir utfrågad av Framtidsutskottet och Verksamhetsutskottet på Värnpliktskongressen om framtidens soldatutbildning. Foto: Anja Edvardsson, Försvarsmakten
Huvudförtroendemannen Marcus Westdahl ler bakom bucklan. Foto: Anja Edvardsson/Försvarsmakten
Thomas Karlsson, Marcus Westdahl, Jan Pålsson och Magnus Olsson är glada – för andra året i rad är P 7 utsett till ”Sveriges bästa förband”. Foto: Anja Edvardsson/Försvarsmakten
Jan Pålsson blir utfrågad av Framtidsutskottet och Verksamhetsutskottet på Värnpliktskongressen om framtidens soldatutbildning. Foto: Anja Edvardsson, Försvarsmakten

Värnpliktsrådet utser varje år ”Sveriges bästa förband”, en prestigefylld utmärkelse som delas ut under Värnpliktkongressen.
– Det finns engagemang hos ledningen och personer som driver framåt. De värnpliktiga vi pratat med trivs bra, säger Christoffer Lindqvist, arméansvarig syd på Värnpliktsrådet och före detta värnpliktig på P 7.

Men det är inte bara bra saker på P 7 som lett fram till segern.
– När vi påpekar att något är fel hos förbandet finns en vilja att ta tag i problem. När vi lyft något har vi alltid fått respons på att det åtgärdas, säger han.

Att de värnpliktiga trivs på förbandet vet Marcus Westdahl, värnpliktig på P 7. Han är huvudförtroendeman för de värnpliktiga och har också kommit i kontakt med många soldater på andra förband.
– Det jag har fått höra gör att jag förstår att vi ligger långt framme i de här frågorna. Vi har mycket att säga till om, befäl som lyssnar på alla nivåer, regementschefen tar till sig av allt vi säger – det är en stor trygghetsfaktor. Och jag har lärt mig otroligt mycket under min värnplikt, säger han.

Regementschef överste Jan Pålsson tar stolt emot pokalen inför de värnpliktiga på Värnpliktskongressen.
– Det här är ett tecken på oerhört bra samarbete inom garnisonen och regementet, mellan civila, officerare och soldater. Alla har del i den här utmärkelsen. De här frågorna är viktiga – nu och i framtiden. Vi vill att soldater ska trivas hos oss, oavsett om det är värnpliktiga, hemvärnssoldater eller yrkessoldater, säger han.

Utmärkelsen bästa förband handlar i grunden om det, en bra förbandsanda, och inte vem som skjuter mest eller springer fortast. Men det är klart att det hänger ihop, menar överstelöjtnant Magnus Olsson, bataljonchef på P 7.
– Motiverade och glada soldater är bra soldater. Medinflytande och motivation går hand i hand. Att vi får det här priset är en kvittens på att vi har bra utbildning, bra verksamhet och bra ledarskap, säger han.

Den som dagligdags arbetar med medinflytande på P 7 är Thomas Karlsson.
– För att kunna ha ett bra medinflytande krävs att förbandet satt ner foten. Det har P 7 gjort och det märks när jag jobbar med de här frågorna, säger han.

Marcus Westdahl trycker också på att priset är till alla på P 7
– Det är allas förtjänst att vi är bra och får pris. Alla soldater är med på plutonens timme, det är där allting börjar. Alla har ju en åsikt. Cheferna lägger grunden, men om inte plutonsförtroendemannen och soldaterna bryr sig blir det ändå inte bra, säger han.