Minröjning en nödvändig resurs

I övningen Aurora 17 är Oskarshamn en taktisk viktig hamn för att kunna skeppa personal och materiel över till Gotland eller andra platser från fastlandet. Tidigare under övningen har meddelande inkommit om att lokala fiskare observerat föremål som dumpats i vattnet av okända fartyg.

Den fjärrstyrda farkosten ROV M2 sjösätts ombord från HMS Kullen för att söka under ytan. Foto: Fjärde sjöstridsflottiljen/Försvarsmakten
Det ställer stora krav på att operatörerna att lokalisera och identifiera föremål. Foto: Fjärde sjöstridsflottiljen/Försvarsmakten
Foto: Fjärde sjöstridsflottiljen/Försvarsmakten

Föremålen är misstänkt lika minor och lederna in till Oskarshamn bedöms därför vara minerade och farliga. Innan styrkan återigen kan använda hamnen måste det därför tillses att lederna är säkra. För att lösa den uppgiften finns marinens minröjningsfartyg till hjälp.

Fartygen kommer från fjärde sjöstridsflottiljen och enheterna är HMS Koster, HMS Kullen, HMS Ven och HMS Spårö, de första tre av minröjningsfartyg typ Koster och den sistnämnda av röjdykarfartyg typ Spårö. Chefen för minröjningsstyrkan, kommendörkapten Jenny Ström, leder tillsammans med sin stab minröjningsinsatserna från fartyget HMS Trossö. Staben genomför planering och uppföljning av fartygens arbete och tillser att de logistiska behoven tillgodoses över tiden. Lämpliga leder, bland annat utifrån prioriteringar från högre chef samt bottenförhållanden, tas fram och genomsöks av minröjningsfartygen i syfte att hitta och oskadliggöra eventuella minor.

Röjs med sprängladdning

När fartygen har blivit tilldelad en led att säkra så söks området av med hjälp av fartygets sonar, som ger en bild av hur botten samt vattenvolymen ser ut. Vid upptäckt av ett intressant objekt sjösätts en fjärrstyrd undervattensfarkost, ROV, i syfte att identifiera objektet med hjälp av farkostens sonar och kamera.

Identifiering kan även ske med hjälp av röjdykare som finns ombord på HMS Spårö. Vid en bekräftad mina (i detta fall en övningsmina) röjs den med hjälp av en sprängladdning som läggs intill minan. Efter genomsök av lederna analyseras hur stor risk det finns kvar i området, vilket lämnas av upp till högre chef som fattar beslut om leden är tillräckligt säker att användas.

– Arbetet som genomförs av minröjningsfartygen är extremt viktigt och en förutsättning för att våra egna enheter ska ha full rörelsefrihet i de områden vi anser viktiga för styrkan, säger Jenny Ström.