Skarp OXA-insats vid Oxdjupet

Det sägs att desto fler kockar desto sämre soppa. Ibland ter sig det uttrycket dock helt fel. Lokaliseringen av en granat vid Oxdjupet i Vaxholm kunde hittas tack vare inblandning och samarbete mellan flera olika myndigheter.

Röjdykarna hoppar i vattnet, redo att påbörja det första dyket som innebär att samla ihop information om granaten. Foto: Rebecca Landberg/Försvarsmakten
Sjöpolisen som hittade granaten var på plats för att följa verksamheten och hjälpa till.
Sjöpolisen som hittade granaten var på plats för att följa verksamheten och hjälpa till. Foto: Rebecca Landberg/Försvarsmakten
För att kunna göra en bedömning på granaten kan vissa instrument behövas användas. Här är en mätsticka för att kunna dokumentera längd och bredd på granaten.
För att kunna göra en bedömning på granaten kan vissa instrument behövas användas. Här är en mätsticka för att kunna dokumentera längd och bredd på granaten. Foto: Rebecca Landberg/Försvarsmakten
En noggrann genomgång genomförs mellan dykledaren och röjdykarna innan dykning. Man går igenom granatens position och vilken information som behövs för att kunna göra en bedömning om granaten är farlig eller ej.
En noggrann genomgång genomförs mellan dykledaren och röjdykarna innan dykning. Man går igenom granatens position och vilken information som behövs för att kunna göra en bedömning om granaten är farlig eller ej. Foto: Rebecca Landberg/Försvarsmakten
Området är livligt trafikerat.
Området är livligt trafikerat. Foto: Rebecca Landberg/Försvarsmakten
Chefen för 44.röjdykardivisionen hjälpte till att flytta granaten till en säker position innan den kunde sprängas. Den röda flaggan på båten betyder att man transporterar farligt gods.
Chefen för 44.röjdykardivisionen hjälpte till att flytta granaten till en säker position innan den kunde sprängas. Den röda flaggan på båten betyder att man transporterar farligt gods. Foto: Rebecca Landberg/Försvarsmakten
Chefen för 44.röjdykardivisionen, kommendörkapten Carl-Johan Holm, var med under insatsen. Han var nöjd med dagens insats.
Chefen för 44.röjdykardivisionen, kommendörkapten Carl-Johan Holm, var med under insatsen. Han var nöjd med dagens insats. Foto: Rebecca Landberg/Försvarsmakten

Sjöfartsverket genomför just nu mätningar av botten runt Vaxholmsområdet och hittade en bil på botten med sin sonar. Sjöfartsverket rapporterade fyndet till sjöpolisen som genomförde ett dyk på bilen för att undersöka den. Bredvid bilen hittade polisens dykare en gammal granat. Polisen rapporterade in sin upptäckt till Försvarsmakten, som igår genomförde en OXA-insats för att förstöra granaten. Benämningen OXA står för Oexploderad Ammunition.

Insamla information

För att handskas med upphittad ammunition måste man vara specialutbildad ammunitionsröjare. Våra röjdykare är specialiserade på att oskadliggöra oexploderad ammunition i marin miljö.

Det första röjdykarna gör är att insamla information om ammunitionen för att kunna bedöma dess tillstånd och hur farlig den är.

- Första dyket är till för att lokalisera och insamla information om granaten. Beroende på vad det är för granat, påverkar det hur man handlar och omhändertar den. Visar det sig att det är en övningsgranat kan man ta upp den som den är, skulle det vara en skarp granat måste man förflytta den till en mer säker plats för att spränga den, berättar röjdykaren Love Strömgren.

Under det första dyket tar röjdykarna reda på granatens längd, bredd, skick, om det finns synliga skador på den eller rost. Man kontrollerar även tändröret samt om det finns någon synlig märkning på granaten. De har även med en undervattenskamera för att fotografera granaten.

Bilder visar tydligt att granaten har legat en längre tid i vattnet och växligheterna på granaten gör att det är svårt att göra en fullständig bedömning.  Genom att det inte går att säkerställa granatens tillstånd måste den betraktas som en skarp granat.

Sjöpolisens bild på den funna granaten på botten.
Sjöpolisens bild på den funna granaten på botten. Foto: Sjöpolisen

Förflytta granaten till ofarlig position

För att kunna spränga granaten måste den förflyttas från den position den befinner sig i. Röjdykarna dyker ner med en tamp och trär en hängsnara runt granaten, sedan förflyttar man granaten genom att dra upp tampen från en båt och dra den till säker position. Därefter dyker röjdykarna ner och fäster röjladdning (sprängladdning) på granaten.

Gammal ammunition i Sverige

Varje år görs fynd av gammal ammunition i Sverige.  I detta fall hittades granaten i ett område som ligger vid ett gammalt militärt övningsområde.

Oexploderad ammunition ska alltid betraktas som farlig, så om man hittar objekt som ser ut som ammunition: kontakta alltid myndigheterna.

Ammunitionen ska aldrig röras eller hanteras på något sätt av personer som inte har specialistkunskap.

Röjdykarna har ständig beredskap, 24 timmar om dygnet alla dagar i veckan, för att kunna genomföra OXA-insatser i marin miljö.