Moment, allvar och utvärdering vid totalförsvarsövning i Småland

Viktiga erfarenheter inför Swedec EOD Exercise 2017.

Omkring 200 moment genomfördes under Swedec EOD Exercise 2016 (SEE-16) och momenten har förlöpt bra förutom det skarpa läge som skakade om övningsledningen och Oskarshamns kärnkraftverks, OKG, personal några timmar.

Bilden visar samverkan utomhus mellan personal inom försvarsmakten, polisen och OKGs bevakningsföretag.
Samverkan mellan personal inom försvarsmakten, polisen och OKG:s bevakningsföretag under övningen SEE-16. Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten
Bilden visar hur försvarsmaktens personal har lyft ut chauffören ur en vält ammunitionstransport och kör till ambulansen, som väntar utanför avspärrningarna. Under övningen SEE-16 där scenariot är att Sverige befinner sig i skymningsläge.
Sverige befinner sig i skymningsläge och en ammunitionstransport har vält, försvarsmaktens personal lyfter ut chauffören ur lastbilen och kör mot ambulansen, som väntar utanför avspärrningarna. Foto: Dag Enander/Försvarsmakten
Bilden visar en ammunitionsröjare från Göta ingenjörregemente i Eksjö gör en säker och lugn insats under SEE-övningen.
En ammunitionsröjare från Göta ingenjörregemente i Eksjö gör en säker och lugn insats under SEE-övningen. Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten
Bilden visar samverkan mellan flera myndigheter.
Underövningen Swedec EOD Exercise 2016 samverkade flera myndigheter. Foto: Försvarsmakten
Bilden visar Håkan Johansson (tv), lärare på Swedec och specialinstruktör under övningen tillsammans med sina kollegor tillika specialinstruktörer Ken Karlsson och Kristian Jonasson.
Håkan Johansson (tv), lärare på Swedec och specialinstruktör under övningen tillsammans med sina kollegor tillika specialinstruktörer Ken Karlsson och Kristian Jonasson. Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten
Bertil Olofsson, chef för Polisens Nationella bombskydd. Foto: Försvarsmakten

Mitt under SEE-16 markerade OKGs sökhundar fyra paket vid godstransporten, paketen ingick inte i övningen och OKG:s ordinarie beredskap gick igång.
Nyheten kablades ut i hela landet på några få timmar och Polisens bombtekniker, som deltog i övningen, var med andra ord i närheten så deras kompetens kom till omedelbar nytta. Bombskyddsgruppen konstaterade att det inte innehöll något farligt föremål och säkerhetsnivån återgick till det normala.
– Den här händelsen ger extra tyngd till att vi övar tillsammans påpekar major Tomas Wikström, övningsledare för SEE-16 och Staffan Hahr, bevakningsingenjör på OKG håller med.

Inre och yttre faktorer

Det krävs många timmars utbildning och träget övande för att bli en bra ammunitionsröjare. Många faktorer spelar in, röjarens fysiska form, psykiska stabilitet men även yttre faktorer påverkar – viner det snålblåst eller är det olidligt varmt påverkas röjarens omdöme. Speciellt om du har en bombdräkt som väger uppåt 30 kilo och en hjälm som väger 5-6 kilo. Att då som i Swedec EOD Exercise 2016 öva i realistiska miljöer och med flera friktioner ger upplevelsen och erfarenheten extra dimensioner. För att uppnå bästa möjliga resultat utvärderas varje moment och alla har möjlighet att reflektera under övningen eller direkt efter avslutat moment.

Lugnt och metodiskt

Under övningen Swedec EOD Exercise 2016 testas både försvarsmaktspersonal, personal från MSB och poliser i sina röjande kunskaper. Varje grupp har en observatör som följer varje steg i gruppens agerande. Kapten Jörgen Toivainen från Göta ingenjörregemente har uppdraget som förbandsinstruktör och följer en så kallad EOD-grupp (röjande enhet) för att utvärdera och utveckla de åtgärder som gruppen vidtar.
– Säkerhet och metodiskt genomförande är otroligt viktigt inom den här verksamheten, påpekar Jörgen Toivainen och nickar nöjt mot soldaten som med händer försedda med plasthandskar plockar vapen och sprängdeg ur bakluckan på en bil.
– Se vilket föredömligt jobb, lugnt och väldigt försiktigt, påpekar Jörgen Toivainen.

Resonemang och diskussioner ger kunskap

Varje moment har en eller två specialinstruktörer som har detaljplanerat en realistisk händelse och byggt bomben eller preparerat platsen med den ammunition som krävs för just det uppdraget. Efter varje moment går gruppen igenom hur de upplever momentet, därefter samlas alla - vilket innebär övade, special- och förbandsinstruktör för utvärdering.

– Det är lärande moment så vid behov kan vi ta en timeout under övningen berättar Håkan Johansson, lärare på Swedec och specialistinstruktör under SEE-16.  
– Då kan de övade få möjlighet att ställa frågor och resonera kring olika beslut.  

Korvgrillning och nätverkande

Övningen har ägt rum på tre platser i Småland och utvärdering har skett löpande, men för utbyte av erfarenheter under mer avslappnade förhållanden har varje kväll avslutats med korvgrillning i Eksjö. Bertil Olofsson, chefen för polisens bombtekniker, påtalade vikten av att de olika totalförsvarsaktörerna har tid till diskussioner och utbyter erfarenheter.

– De som gör jobbet, de som tar riskerna och hanterar dem har träffats under trevliga former på kvällarna, det gör skillnad att hinna med en korv och lite småprat, då bygger våra medarbetare nätverk, sa Bertil Olofsson under övningens VIP-dag i Oskarshamn.
– Då blir samarbetet enklare och samordningen stärks vid nästa uttryckning.