UMEÅ 20121212
Menig 1.kl Thomas Persson, saneringsoldat vid Underhållspluton.
Saneringssoldater undersöker och sanerar områden som kan varit utsatta för CBRN-krigföring.
Underhållplutonen tillhör CBRN kompaniet vid SkyddC.
Foto: Jimmy Croona / Combat Camera / Försvarsmakten
UMEÅ 20121212
Menig 1.kl Thomas Persson, saneringsoldat vid Underhållspluton.
Saneringssoldater undersöker och sanerar områden som kan varit utsatta för CBRN-krigföring.
Underhållplutonen tillhör CBRN kompaniet vid SkyddC.
Foto: Jimmy Croona / Combat Camera / Försvarsmakten
Foto: Jimmy Croona/Combat Camera/Försvarsmakten

Under kalla kriget ökade insikten om de nya hot som "smutsiga" ABC-vapen utgjorde, och grunden lades till det som idag är Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC, i Umeå.

Enhetens huvudansvar är att ge Försvarsmaktens övriga insatsorganisation bästa möjliga förutsättningar att lösa sina uppgifter även om de utsätts för CBRN-vapen. Det åstadkoms dels genom att SkyddC organiserar och utvecklar specialförband inom området, dels säkerställer förmågan vid Försvarsmaktens övriga enheter. SkyddC arbetar därför med både utbildning och utvecklingsfrågor.

Centrumets funktion är försvarsgemensam och ansvarar för att vidmakthålla både nationell och internationell krisberedskap på området. Utbildningen tränar soldater och yrkesofficerare, samt övrig personal och hela enheter från både Försvarsmakten och det civila samhället.

Kring Totalförsvarets skyddscentrum har ett nätverk kring CBRN byggts upp i Umeå, bestående av bland annat Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, och Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet.

Totalförsvarets skyddscentrum
Fakta Totalförsvarets skyddscentrum
  • Förkortning: SkyddC
  • Ort: Umeå
  • Personal: 200
Så har vi räknat
Karta