Jimmie Croona/Försvarsmakten Foto: Jimmy Croona/Combat Camera/Försvarsmakten

Under kalla kriget ökade insikten om de nya hot som "smutsiga" ABC-vapen utgjorde, och grunden lades till det som idag är Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC, i Umeå.

Enhetens huvudansvar är att ge Försvarsmaktens övriga insatsorganisation bästa möjliga förutsättningar att lösa sina uppgifter även om de utsätts för CBRN-vapen. Det åstadkoms dels genom att SkyddC organiserar och utvecklar specialförband inom området, dels säkerställer förmågan vid Försvarsmaktens övriga enheter. SkyddC arbetar därför med både utbildning och utvecklingsfrågor.

Centrumets funktion är försvarsgemensam och ansvarar för att vidmakthålla både nationell och internationell krisberedskap på området. Utbildningen tränar soldater och yrkesofficerare, samt övrig personal och hela enheter från både Försvarsmakten och det civila samhället.

Kring Totalförsvarets skyddscentrum har ett nätverk kring CBRN byggts upp i Umeå, bestående av bland annat Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, och Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet.

Notiser Från Totalförsvarets skyddscentrum

Marint besök i Umeå
2 maj201913:26

Sjöstridsskolans utvecklingsofficerare inom arbetsområdet verkanstålighet besökte den 24 till 25 april Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC, i Umeå.

Deltagarna vid detta viktiga nätverksmöte, från vänster: Mattias Osbäck, Ralph Sandin, Hanna Lundgren, Stefan Dahlberg, Rikard Gustafsson. Foto: Marianne Niemi Norén/Försvarsmakten

Mötet syftade till att etablera och utveckla kontakter inom ramen för arbetet till skydd mot hot och händelser inom CBRN-området mellan Försvarsmaktens funktionsansvariga och marinens företrädare inom verkanstålighet där CBRN är en komponent. En nära samverkan inom utveckling av CBRN-skydd mellan SkyddC och marinen är viktig för marinens förmågeutveckling inom funktionen.

Totalförsvarets skyddscentrum
Fakta Totalförsvarets skyddscentrum
  • Förkortning: SkyddC
  • Ort: Umeå
  • Yrkesofficerare: 81
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 28
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 21
  • Civilanställda: 32
  • Reservofficerare: 10
Så här har vi räknat
Karta