Utbildningsenheten

Utbildningsenheten vid Swedec utbildar militär-, polis- och civil personal inom ammunitions- och minröjning. Enheten ansvarar för att den personal som utbildas och ska arbeta med ammunitions- och minröjning har de kunskaper och färdigheter som krävs för att utföra uppdraget på ett säkert sätt.

Enhetens uppgifter är bland annat att utbilda Försvarsmaktens personal för nationell och internationell verksamhet, utbilda landets bombtekniker inom Polismyndigheten samt genomföra säkerhetsutbildningar av civila, myndigheter och företag till exempel räddningstjänsten, Fortifikationsverket och Nationellt forensiskt centrum (NFC).

Enheten utbildar inom olika grenar:

  • Minröjning omfattar utbildning av personal för manuell röjning av minor och arbetsledning av minröjning.
  • Ammunitionsröjning omfattar utbildning av personal för röjning av konventionell ammunition (CMD).
  • Arbetsledning av ammunitionsröjning, röjning av ammunition på svenska skjut- och övningsfält.
  • Utbildning av personal för röjning av improviserat tillverkade bomber (IED) samt röjning av biologisk och kemisk ammunition (CBRNE).

Utöver genomföranden av kurser sker en löpande utveckling av de olika utbildningarna. Swedec stödjer andra utbildande förband och skolor med personal, information och annat underlag. Enheten genomför också behörighetsprövning av den personal som utbildas på andra platser i landet.

Fakta Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum - Swedec
  • Förkortning: Swedec
  • Ort: Eksjö
  • Personal: 150
Så har vi räknat