Truppminröjare 1A

Truppminröjare 1A förskonar medarbetare från en av deras mer nervpirrande uppgifter – röjning av minor. Med den fjärrstyrda roboten oskadliggörs ytligt lagda minor ner till ett djup av 10 centimeter. Truppminröjare 1A är ersatt av Truppminröjare 1B.

KARLSBORG 20090602.Truppminröjare 1A (TMR) förevisas vid markstridsdagarna..Truppminröjare 1A är ett fjärrmanövrerat bandfordon med hydrauliskt drivet röjaggregat avsett för röjning av ytligt lagda eller nedgrävda minor ner till minst 100 millimeters djup för att terrängen åter ska kunna beträdas utan risk för skador och liv..Årets upplaga av markstridsdagarna syftar till att utveckla den markoperativa förmågan inom markstridskrafterna. Temat är implementering av insatsorganisationen 2009 och NBG, Nordic Battle Group, 2011. I fokus dessa dagar är nytt arméreglemente för taktiskt uppträdande med markstridsförband - Reglemente för MarkOperationer (RMO)..Foto: Löjtnant Marcus Olsson/Försvarsmakten
KARLSBORG 20090602.Truppminröjare 1A (TMR) förevisas vid markstridsdagarna..Truppminröjare 1A är ett fjärrmanövrerat bandfordon med hydrauliskt drivet röjaggregat avsett för röjning av ytligt lagda eller nedgrävda minor ner till minst 100 millimeters djup för att terrängen åter ska kunna beträdas utan risk för skador och liv..Årets upplaga av markstridsdagarna syftar till att utveckla den markoperativa förmågan inom markstridskrafterna. Temat är implementering av insatsorganisationen 2009 och NBG, Nordic Battle Group, 2011. I fokus dessa dagar är nytt arméreglemente för taktiskt uppträdande med markstridsförband - Reglemente för MarkOperationer (RMO)..Foto: Löjtnant Marcus Olsson/Försvarsmakten
Truppminröjare 1A under markstridsdagarna 2009. Foto: Marcus Olsson/Försvarsmakten

Minröjning kräver starka nerver, och ännu hellre en fjärrstyrd robot som kan ta den eventuella smällen. Med hjälp av Truppminröjare 1A kan Försvarsmaktens minröjande medarbetare hålla sig på tryggt avstånd.

Röjningshastigheten för Truppminröjare 1A är under gynnsamma förhållanden 2 000 kvadratmeter i timmen, vilket gör den dubbelt så effektiv som Djupminröjmaskin 1/T. I gengäld når den inte ner lika långt i jorden, utan stannar vid maximalt 10 centimeters djup.

Annars är principen för själva minröjningen densamma, med ett röjaggregat med snabbt roterande kedjor längst fram som slår sönder eller detonerar minorna. All mekanik drivs av hydraulpumpar, både vad gäller röjaggregatet, röjarmen och larvbanden. Pumparna drivs i sin tur av en sexcylindrig dieselmotor.

Truppminröjare 1A fjärrstyrs via en radiolänk från en bärbar handenhet, som även kan anpassa röjaren för olika typer av underlag så att röjdjupet hålls konstant.