Luftvärn också en del i brigadförmågan

Lv 6 deltog i Markstridsdagarna 2016 och visade upp ny materiel

Luftvärnsbataljonens skyttar förevisade kommande robot 98, IRIS-T, men även den nya versionen av robot 70, med kompletterande beteckningen ”D”, vid årets Markstridsdagar i Boden. Strax utanför utställningslokalen stod Luftvärnets moderna radarstation UndE 23, där radaroperatörerna fick svara på frågor, bland annat från utländska försvarsattachéer.

En del av Luftvärnets framtid - Robot 98 "IRIS-T" som levereras till Lv 6 inom två år. Artilleribataljonschefen i Boden får information om den nya korträckviddiga luftvärnsroboten av en representant ur Luftvärnet. Foto: Stefan Bratt/Försvarsmakten
Chefen för Luftvärnsregementet, överste Anders Svensson (till vänster) och regementsförvaltaren Per Ljungnér (till höger) i samspråk med en annan besökare. Foto: Stefan Bratt/Försvarsmakten
Även överste Hedlund från Högkvarteret visade intresse för den senaste versionen av Robot 70 - "D". Foto: Stefan Bratt/Försvarsmakten

Arméns Markstridsdagar genomförs vartannat år. Senast var det på Ravlunda skjutfält. I år var aktiviteten förlagd till Bodens garnison. Besökarna var i huvudsak från arméns olika förband men även ett stort antal elever från Försvarsmaktens skolor, försvarsattachéer, försvarsindustri och politiker. På programmet stod bland annat en omfattande utställning, där ett antal försvarsindustriföretag visade senaste nytt, samt en målbildsförevisning med skarpskjutning.

Luftvärnsregementet bistod försvarsindustrikoncernen Saab med att demonstrera den nya versionen av robot 70, "D", samt en operativ UndE 23.

– Naturligtvis är det viktigt för oss i luftvärnet att visa att vi är en naturlig del av arméns brigadsystem, vilket är en av de uppgifter som vi har att lösa, säger Lv 6 regementschef, överste Anders Svensson, en av ungefär 500 besökare.

Arméchefen tydlig

Arméchefen, generalmajor Anders Brännström, var mycket tydligt i sitt hälsningsanförande till besökarna i samband med stridsförevisningen på Bodens södra skjutfält:

– Vi ska idag visa vad delar av de förband som ingår i en brigad kan åstadkomma för effekt. Vi har idag ett läge i vår omvärld som är minst sagt svårberäkneligt förklarade general Brännström.

– Min slutsats är att läget som vi idag upplever kan innebära att vårt land utsätts för ett väpnat angrepp om några år. Då ska vi vara redo och vi ska visa en möjlig angripare att det kommer att innebär stora förluster för denne att genomföra ett anfall – vi ska leverera en tröskeleffekt!

Några minuter senare briserade en stor trumladdning som apterats av en ingenjörspluton. Striden (förevisningen) var i full gång.

Luftrumsövervakning

Några kilometer från övningsområdet stod UndE 23 grupperad för att visa hur luftvärnet stöttar med luftrumsövervakning. En funktion som intresserade många av industriutställningens besökare, konstaterar radaroperatörerna Stevan Aritonovic och Joakim Kovacs.

– Det har varit en hel del besökare inne hos oss. Bland annat var indiska och japanska försvarsattachéerna mycket intresserade och ställde en hel del frågor om hur vi arbetar med luftrumsövervakning, säger Joakim Kovacs.

Major Mathias Johansson är kontingentschef för den styrka på sju soldater och officerare som Luftvärnsregementet bidrar med för att stötta industrin i arbetet med att demonstrera produkter:

– Luftvärnsregementet är ett av sju förband som deltar i Markstridsdagarna. Totalt är det cirka 1 000 soldater och officerare som jobbar med förevisningar och materielutställningar.

Några av förbanden inleder också direkt efter Markstridsdagarna en större övning, Vintersol.