”Återtagande” av kunskaper

Efter semesterperioden var det hög tid att fräscha upp kunskaperna inom olika områden, bland annat i stridens grunder, i det här fallet stridsparsstrid och gruppsstrid.

Instruktörerna Jesper Karlsson och Martin Kristensson gav hela tiden feedback till soldaterna i syfte att de skulle utvecklas Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Det är viktigt att anpassa sin framryckning efter hur terrängen ser ut, ibland måste man till exempel ha korta avstånd mellan stridsparen om terrängen är mycket kupperad och beväxt för att inte tappa kontakten med sin stridskamrat Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Soldaten redogjorde för hur hans stridspar hade löst uppgiften, instruktören Martin Kristensson lyssnar uppmärksammat och ger några goda råd Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

I skogsterrängen på Berga genomfördes stridsmomenten under ledning av instruktörerna Jesper Karlsson och Martin Kristensson. Momenten inleddes med att kort teoretiskt gå igenom momentet för att sedan genomföras praktiskt och varje genomförande avslutades med en kort erfarenhetsgenomgång.

– Kunskaperna vad gäller stridsparsstrid sitter ganska bra, men det är alltid viktigt att repetera upp kunskaperna och återta förmågan, särskilt efter en tids ledighet. Vi har dessutom fått en del ny personal till kompaniet och det är viktigt att de snabbt kommer in i de nya grupperna. Vi inleder enkelt med stridsparsstrid sedan ökar vi på svårighetsgraden. Stridsparen har fått uppgiften att ta sig fram i terrängen där de möter på patrull i form av kollegor som agerar fienden. Det vi tittar på är stridsparens hela agerande såsom till exempel hur de framrycker i terrängen, hur de samverkar mellan varandra och hur de agerar om de blir påskjutna. När stridsparen har övat momentet några gånger utökar vi till att hela gruppen ska lösa en stridsuppgift och då måste gruppcheferna ta ett ännu större ansvar, berättade Martin Kristensson

Stridsparen övade så att svetten lackade. Efter varje avslutat moment fick soldaterna själva reflektera över vad som gick bra och vad de måste tänka på till nästa genomförande. När deras egen utvärdering var klar, fick de feedback från instruktörerna som tog upp saker som fungerade bra men också saker soldaterna skulle tänka på till nästa gång.

– Syftet med dagens övningar är att höja nivån på förmågan att kunna genomföra grundläggande strid både hos den enskilde såväl som för hela grupper. Det är viktigt att grupperna är samspelta och att de förstår vikten av att till exempel ge tydliga order, tecken och signaler eller utnyttja terrängen för bästa möjliga eld, rörelse och skydd. Det kanske allra viktigaste är att övningar skapar tillit till varandra, sa Jesper Karlsson

Övningarna fortsatte sedan under hela dagen och grupperna blev allt bättre.