Luftvärnet har laddat för strid

61:a luftvärnsbataljonen på plats i Oskarshamn

Under torsdagen flyttade delar av Sveriges luftvärn från Halmstad på västkusten till Oskarshamn på ostkusten och årets Flygvapenövning. På fredagsmorgonen var Hawk-robotarna (Rb 97) grupperade och riktade mot skyn, radarstationerna (UndE 23) snurrade, personalen var på plats och staben fullt beslutsför.

Under den långa fordonsmarschen från västkusten till ostkusten tog luftvärnsenheterna rast vid några tillfällen. Här njuter underhållssoldaterna Nicklas Svensson och Andreas Härdig av lite "påslunch". Foto: Carl M Sjöstrand/Försvarsmakten
Fordonsmarschen från Halmstad till Oskarshamn gick utmärkt trots lite blötväder. Foto: Carl M Sjöstrand/Försvarsmakten
På en plats längs vägen till övningsområdet tjuvstartade övningen genom att Logistikkompaniet upprättade en TOLO - tanknings- och laddningsomgång. Foto: Carl M Sjöstrand/Försvarsmakten

En mindre del, Stridsgrupp 70, har redan sedan onsdagen ingått i Arméövningen (se särskild artikel), som pågår runt Vättern. Till helgen omgrupperar de så att vår 61:a luftvärnsbataljonen blir en samlad del i årets Flygvapenövning, FVÖ 15.

– Transporterna genom landet har gått bra, konstaterar en nöjd trafiksäkerhetschef, Mikael Magnusson.

Under färden i östlig riktning övades åtgärder vid rast och på ett annat ställe genomfördes TOLO – militärspråk för tankning och laddning på en plats längs transportvägen.

– Med våra tankningscontainers kan vi rulla igenom och fylla upp alla fordon i ett kompani på mindre än 20 minuter, berättar chefen för förnödenhetsplutonen Johnny Eriksson.

På fredagsmorgonen genomfördes en välbesökt medieträff i Oskarshamns hamn.

Nu kommer man att träna försvar av Sverige fram till tisdag lunch. Angriparen gör attacker mot fastlandet. Där står 61:a luftvärnsbataljonen och skyddar med robot 97, ”Hawk” och robot 70.

En del av våra JAS 39 Gripen spelar under denna övning angripare, vilket innebär bra träning för luftvärnets skyttar – Gripen-plan svänger nämligen mycket snävt och är svåra att bekämpa. Det kommer dock inte att höras några smällar eftersom vi enbart genomför ”radar-krig”.