Militärpolis upprätthåller ordning och säkerhet i Nordic Battlegroup

När EU:s snabbinsatsstyrka Nordic Battlegroup sätts in i beredskap i januari kommer en militärpolisstyrka med deltagare från sju länder att upprätthålla ordning och säkerhet. Styrkan förbereds just nu på övningen Joint Action 14. Samtidigt som övningen pågår arbetar svensk militärpolis med skarp ordnings- och säkerhetstjänst.

Terrängbil 16 "Galten" med blåljus på taket. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

För den som inte är insatt kan det vara svårt att se skillnaden på personal som övar och personal som arbetar med skarp verksamhet. Skillnaden är att personal som arbetar med skarp verksamhet löser reella problem medan personal som övar löser fiktiva problem som har skapas av en övningsledning, ibland med hjälp av skådespelare. Under Joint Action 2014 gör militärpolisen båda delarna.

Skarp verksamhet

Den svenska militärpolisen arbetar med skarp verksamhet på flera fronter under övningen.

– Vi genomför bland annat fältsäkerhetskontroller där vi kontrollerar att vapen och ammunition förvaras på rätt sätt och att det finns vaktposter där det behövs, säger Oskar Dahlstedt som är säkerhetschef på Livgardets 15:e militärpoliskompani.

Militärpoliserna arbetar även med utredningstjänst, eskorter, personskydd, trafikledning och trafiksäkerhetskontroller. Därmed minskar belastningen på länets civila polis.

– Vi arbetar förebyggande och har ett bra samarbete med den civila polisen. Vissa av våra deltidsanställda är dessutom erfarna civila poliser till vardags, vilket är ett stort tillskott för oss, säger Oskar Dahlstedt.

Militärpolisen är en resurs för hela säkerhetsorganisationen med mandat att agera mot olika typer av hot.

– Till exempel underrättelseverksamhet och kriminalitet, säger Oskar Dahlstedt.

Multinationell övning

Parallellt med den skarpa svenska verksamheten så övas den multinationella militärpolisstyrkan för framtida insatser. Styrkan övar tätt tillsammans med de deltagande förbanden.

– Ett av målen med övningen är att de förband som ingår ska förstå hur militärpolisen kan användas och vad man har för skyldighet att hjälpa oss i vårt arbete. Därför kommer vi att vara mobila och arbeta integrerat med förbanden som ingår i övningen, säger Håkan Isacsson på Livgardets militärpolisenhet.

– Det är ett spännande och roligt arbete att få allt att gå ihop, säger Daniel Hellström, chef för den multinationella militärpolisplutonen.

Insatsberedda i januari

Från och med första januari ingår den multinationella militärpolisplutonen som en del i Nordic Battlegroup och ska med tio dagars beredskap kunna lösa uppgifter internationellt efter beslut av EU.