Amfibieregementet övar mobilisering

Under den gångna helgen har Amfibieregementet mobiliserat enheter med anledning av ett försämrat läge i vårt närområde. Drygt ett 90-tal tidvis tjänstgörande soldater (GSS/T) kallades in för att förstärka andra amfibiebataljonen och 203.amfibieskyttekompaniet.

Soldaterna fick en genomgång av pågående läge Foto: Niklas Sundelin/Försvarsmakten
Hörselkåpor skulle sättas i hop Foto: Niklas Sundelin/Försvarsmakten
Samband var en del som ingick i utbildningsslingan Foto: Niklas Sundelin/Försvarsmakten
Det blev en hel del att bära Foto: Niklas Sundelin/Försvarsmakten

Mobiliseringen genomfördes inom ramen för den nu pågående marinövning höst och det försämrade läget är en del av det spelade scenariot under övningen. Att öva mobilisering och realitetspröva befintliga mobiliseringsplaner är viktigt.  Det är lika viktigt för de stående förbanden att kunna ta emot inkommande soldater, utbilda och förbereda dem så att de snabbt kan börja lösa uppgifter inom förbandet.

Inryckningsdagen inleddes med inskrivning och uthämtning av den personliga utrustningen. Så snart soldaterna hade svidat om till uniform och fått ordning på all utrustning, inleddes utbildning med soldaterna.

Vid mobilisering genomförs alltid utbildning med de som kallas in, syfte med det är att ensa upp kunskaperna då det för många kan ha varit ett tag sedan de tjänstgjorde. Man genomför en utbildningsslinga som bland annat omfattar sjukvård, samband och vapenutbildning.

Då huvuddelen av soldaterna redan har tjänstgjort under tidigare övningar, fanns det goda kunskaper kvar vilket gjorde att utbildningen kunde genomföras relativt snabbt.

Så snart soldaterna var färdigutbildade, kunde de som ansvarade för mobiliseringen lämna över den färdiga styrkan till andra amfibiebataljonen. De tidvis tjänstgörande soldaterna blev ett bra tillskott till amfibiebataljonen och började ganska omgående att lösa uppgifter tillsammans med förbandet.