”Strid på och under vattenytan”

Under några dagar har det varit intensiva ”strider” på västkusten i ett område mellan Göteborg och Stenungsund. Soldater och sjömän har stridit både på land såväl som under vattenytan.

Foto: Mikael Ekelund/Försvarsmakten
Strid i skärgårdsmiljö Foto: Mikael Ekelund/Försvarsmakten
Foto: Mikael Ekelund/Försvarsmakten
Foto: Mikael Ekelund/Försvarsmakten
Foto: Mikael Ekelund/Försvarsmakten

Det var 17:e bevakningsbåtkompaniet som under en kompaniövning övade både markstrid såväl som undervattenstrid. Scenariot under övningen var det ytters på konfliktskalan, det vill säga väpnad strid. För att upprätthålla kompetenser behöver förband öva, det är också viktigt att öva på hela konfliktskalan.

Förutom att träna den enskilda soldaten och sjömannen, var det lika viktigt att träna kompaniets alla ingående delar för att utvecklas mot samma mål. Ett flertal av kompaniets tidvis tjänstgörande soldater och sjömän (GSS/T) deltog också under övningen.

Komplexa uppgifter

Kompaniet är relativt litet, men löser komplexa uppgifter, som omfattar allt ifrån sjötrafikkontroller, bordning till ubåtsjakt, för att nämna några. Bevakningsbåtkompaniet har också en unik förmåga att verka under vattenytan med sina olika sensorer i form av både sjöminsystem och sonarsystem. För att upprätthålla förmågan krävs en hel del övning.

För att ytterligare lägga på en dimension på övningen, utsattses förbandet för kemiskt stridsmedel, vilket självklart försvårade situationen än mer. Detta tvingade förbandets personal dels till att strida i skyddsutrustning, men också till att genomföra fullständig sanering, vilket innebar att all utrustning, inklusive fartyg och båtar skulle saneras från det giftiga. Ett väldigt tidskrävande arbete, men nödvändigt att öva.

Sammanfattningsvis, var det en mycket nyttig övning för hela kompaniet och en bra repetition av strid i olika dimensioner i ett krigsscenario.