Kontroll, trygghet och utmaning i mask

Under vårens SÖF (särskild övning förband) för Kronobergs hemvärnsbataljon certifierades de sista instruktörerna i bland annat CBRN. En utbildning som har varit mycket uppskattad.

"Det var en bra och ingående kurs" berättar Fredrik Svensson. "Vi plockade ner masken i molekyler – så många delar har jag aldrig tidigare tagit bort! Det skapar en god bild av skyddsmaskens funktion och varför man ska vara så rädd om de gula membranen som styr luftflödet åt rätt håll". Foto: Martin Eneborg
"Det är kul att gå in i kammaren eftersom det är en annorlunda känsla att bära mask. Det är lite som att dyka med cyklop. Man kan inte andas rakt ut. Det finns en spänning i det också. Det är på riktigt. Läcker det kan de kännas riktigt jobbigt", avslutar Niklas Huke. Foto: Martin Eneborg

Beteckningen CBRN står för kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen och som soldat måste man veta hur man ska agera om man utsätts för ett okänt ämne. För att bli certifierad att utbilda med tårgas måste man genomgå kurs ledd av en funktionsföreträdare CBRN.  Som instruktör i CBRN får man genomföra tillpassningskontroll med tårgas. 

- Jag halkade av en tillfällighet in på CBRN-spåret när kompaniet sökte instruktörer och det har jag aldrig ångrat, säger José Arroz-Villa som också berättar att han har blivit väldigt inspirerad av sin mentor och funderar på en fördjupande utbildning inom området.

Under övningen instruerade José Arroz-Villa soldaterna i hur skyddsmasken fungerar och hur den används. 

- Det var en bra och ingående kurs berättar Fredrik Svensson. Vi plockade ner masken i molekyler – så många delar har jag aldrig tidigare tagit bort! Det skapar en god bild av skyddsmaskens funktion och varför man ska vara så rädd om de gula membranen som styr luftflödet åt rätt håll.

Man gjorde också en tillpassningskontroll som innebär att man iklädd full skyddsutrustning spenderar en stund i ett stängt utrymme med tårgas för att se att masken och utrustningen sitter som den ska. Röst och rörelseövningar gör att man känner direkt om det inte är tätt.

- Det är kul att gå in i kammaren eftersom det är en annorlunda känsla att bära mask. Det är lite som att dyka med cyklop. Man kan inte andas rakt ut. Det finns en spänning i det också. Det är på riktigt. Läcker det kan de kännas riktigt jobbigt, avslutar Niklas Huke.