Värdering lyfter förbanden

Välutbildade och motiverade soldater testas

Med fem dagar av strid i ryggsäcken, kommer eldprovet för förbanden på övningen Sydstorm i Skåne. Under följande två dagar kommer förbanden på plats bli granskade ut i fingertopparna. I Försvarsmakten kallas det evaluering, ett sätt att säkerställa insatsförmågan.
- Evaluering handlar om att kvalitetssäkra de förbanden som vi utbildar och tränar, säger Jonas Frohlund, evalueringsansvarig.

Evalueringsansvarig Jonas Frohlund.
Caroline Karlsson/Försvarsmakten Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten

Evalueringen är indelad i två delar. En del kallas In Barracks och innebär att evalueringsteamet går igenom planer, materiel och utbildning som personalen på förbandet har. En annan del är Field inspection, där man tittar på förbandets förmåga att lösa sina huvuduppgifter på fältet.

- Ett exempel kan vara att vi tittar på hela kedjan hur förbandet tar hand om en skadad soldat, från omhändertagande av den enskilda skadan till transport för kvalificerad vård, säger Jonas Frohlund.

Scenario

Ett av delmomenten innebär att ungefär 150-200 fordon kommer att rulla fram på en förbestämd väg från Silvåkra, via Revingeby, Södra Sandby, Lund, Staffanstorp, Dalby och tillbaka till Silvåkra igen. Under resan kommer det att uppstå fejkade situationer som bland annat en trafikolycka, en sprängd bro och en fallolycka. I ett annat moment kommer evalueringen ske i samband med ett anfall på militärt övningsfält.

Förbanden som blir evaluerade ingår i Core batallion, som är European battlegroups stridande förband. Där ingår 71:a manöverbataljon från P 7, första logistikbataljonen från Trängregementet, 214:e ingenjörskompaniet från Göta ingenjörsregementet, 311:e skvadron från K 3 i Karlsborg och LAP-unit från Luftvärnsregementet i Halmstad. Syftet är att de ska uppnå nivån så kallad combat ready, som betyder att de ska vara insatsberedda.

- Värderingen görs i syfte att hjälpa förbanden att bli bättre. Kan man inte lösa uppgifterna, finns det antingen en plan hur man ska komma tillrätta med sina brister och i vissa fall kan en ny värdering vara aktuell, men om det exempel saknas ett materielslag så rättar man till det, men det kanske inte kräver en ny evaluering. Från tidigare evalueringar har man generellt sett att vi har välutbildade och motiverade soldater i Sverige, säger Jonas.

Rätt standard

Jonas Frohlund berättar att anledningen till att de gör en evaluering är för att förbanden ska ha legitimitet i det de gör. Dessutom finns det yttre krav. De förband som blir evaluerade är anmälda som beredskapsförband till EU och Nato. Just den här värderingen som görs är kopplad till Nato och deras metod för krigsförbandsvärdering används. Med anledning av det kommer det hit personal från Nato som är med på värderingen och som är intresserade av att förbanden håller den standarden som de önskar.

- Anledningen till att evalueringen är kopplad till Nato är att vi är medlemmar i partnerskap för fred, ett samarbete som riksdagen har bestämt. Det finns inget motsatsförhållande till EU. Det är en naturlig del att vi ska kunna samarbeta med andra länder i militära operationer utomlands, men också att vi ska kunna ge och ta emot stöd från andra länder, säger Jonas.

Evalueringsteamet som ska granska förbanden består av ett tjugotal officerare från tio olika förband i hela Sverige, med stöd av värderare från Österrike och Bosnien. Utöver det observeras evalueringen av ett team på fyra personer från Nato-högkvarteret, Joint Force Command (JFC) Brunssum, Holland.

- Vi har utbildade värderare som följer verksamheten mot en fördefinierad checklista. Det kan vara under ett speciellt moment eller under en längre tid. Vi kommer att synas, men vi stör inte övningen, säger Jonas. 

Evalueringen ska vara klar till den första januari 2015 då förbanden ska vara insatsberedda i Nordic Battlegroup 2015( NBG15). Övning Sydstorm är bara början på förberedelsen inför NBG15. Nästa gång Core batallion övar tillsammans blir i höstens övning Joint Action vecka 45-46.