Livgardet är ett av Sveriges största förband med ca 2 600 heltids- och deltidsanställda. Det är också det förband som har flest inriktningar.

Vi finns på flera platser i Sverige och utomlands. Livgardets ledning finns i Kungsängen. Utöver det har vi verksamhet i Sollefteå, Falun, Gävle, Märsta, Stockholm, Göteborg och Karlskrona. Vi har många olika typer av verksamhet, bland annat fyra bataljoner med olika inriktningar. Läs mer om dem under fliken insatsförband. Mest synliga är kanske våra blåklädda soldater som ofta vaktar de kungliga slotten och genomför statsceremoniell verksamhet. 

Till våra andra uppgifter hör att utbilda och träna militärpoliser som upprätthåller allmän ordning och säkerhet inom Försvarsmakten. På Livgardet finns också Försvarsmaktens enda militärpolisbataljon. Ett av våra insatsförband, 13:e säkerhetsbataljonen, arbetar med att upptäcka, motverka och bekämpa olika typer av säkerhetshot. Ett annat av våra insatsförband, 12:e motoriserade skyttebataljonen, är specialiserat på strid i skog och stadsmiljö.

Vårt förband har även ansvaret att bevara och utveckla svensk militärmusik.

Livgardet spelar en betydelsefull roll för Försvarsmaktens internationella insatser. På vår internationella utbildningsenhet förbereds både civil och militär personal som ska tjänstgöra utomlands. På Livgardet finns dessutom Swedint, Försvarsmaktens internationella utbildningscentrum, där polis, militära och civila organisationer från olika länder lär sig samarbeta i fredsbevarande operationer. 

Notiser Från Livgardet

Militärpoliser under utbildning
22 november202116:45

Livgardet genomför utbildning för militärpoliser i Upplands-Bro och Järfälla under vecka 147.

Foto: Anna Palm/Försvarsmakten

Eleverna utbildas till trafikposter och kommer att öva på bland annat trafikdirigering. I mitten av veckan kommer utbildningen att ske i Kungsängen med omnejd och vid Barkarby handelsplats.

De som utbildas kommer att vara klädda i orangefärgade västar.

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Personal: 1 600
Så har vi räknat
Karta
Rekryter på Livgardet.

Grundutbildning på Livgardet