Vid Ing 2 finns även Fältarbetarskolan, FarbS, som utbildar officerare och specialistofficerare inom fältarbeten.

Ing 2:s ingenjörbataljoner är avsedda att ingå i brigader som organiseras och tränas för att kunna möta ett väpnat angrepp.

Ing 2 bidrar också med personal för internationella insatser genom att bemanna och utbilda ammunitionsröjningsgrupper, geosupportgrupper och vid vissa tillfällen även ansvara för uppsättandet av förband. 

Vid svåra påfrestningar på samhället står regementet till förfogande med resurser ur ingenjörbataljonerna och Norra Smålands hemvärnsbataljon. Det kan röra sig om att släckning av skogsbränder, att återställa raserade broar och att röja ammunition.

Ing 2 ingår i militärregion syd som har i uppgift att stödja vid nationella krissituationer och samt ge stöd till samhället vid behov. Militärregion syd omfattar länen Skåne, Blekinge, Kronoberg, Jönköping, Kalmar och Östergötland. 

Ingenjörtruppernas viktigaste uppgift är att förändra terräng och infrastruktur till egna förbands fördel, eller till motståndarens nackdel. Göta ingenjörregemente har specialkompetensen att utföra kvalificerade fältarbeten för nationella och internationella uppgifter. De fältarbeten som soldaterna och officerarna arbetar med delas in i fyra huvudgrupper; rörlighet, fördröjande, överlevnad och övriga fältarbeten. Foto: Combat Camera

Notiser Från Göta ingenjörregemente

Militär övning - Eksjö
22 februari201909:51

Göta ingenjörregemente genomför övning med helikopter.

Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten

Flygningarna kommer att genomföras onsdag vecka 9 och måndag till torsdag vecka 10. Övningen genomförs både dag- och kvällstid fram till midnatt.

För mer information ring vakthavande befäl 0381-181 03.

Göta ingenjörregemente
Fakta Göta ingenjörregemente
  • Förkortning: Ing 2
  • Ort: Eksjö
  • Yrkesofficerare: 204
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 230
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 269
  • Civilanställda: 68
  • Reservofficerare: 235
Karta