Vid Ing 2 finns även Fältarbetsskolan, FarbS, som utbildar officerare och specialistofficerare inom fältarbeten till Försvarsmakten.

Ing 2:s ingenjörbataljoner är avsedda att ingå i division och brigader som organiseras och tränas för att kunna möta ett väpnat angrepp.

Vid svåra påfrestningar på samhället står regementet till förfogande med olika resurser för stöd till olika civila aktörer. Det kan röra sig om att släckning av skogsbränder, förbindelsearbeten och röjning av oexploderat ammunition.

Ing 2 är en del av Södra militärregionen som omfattar Skåne, Blekinge, Kronobergs, Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län.

Förmågefilm Fältarbete.
Ingenjörtruppernas viktigaste uppgift är att förändra terräng och infrastruktur till egna förbands fördel, eller till motståndarens nackdel. Göta ingenjörregemente har specialkompetensen att utföra kvalificerade fältarbeten för nationella och internationella uppgifter. De fältarbeten som soldaterna och officerarna arbetar med delas in i fyra huvudgrupper; rörlighet, fördröjande, överlevnad och övriga fältarbeten. Foto: Combat Camera
Göta ingenjörregemente - Ing 2
Fakta Göta ingenjörregemente - Ing 2
  • Förkortning: Ing 2
  • Ort: Eksjö
  • Personal: 400
Så har vi räknat
Karta