Naturkatastrofer

När Sverige drabbas av naturkatastrofer har Försvarsmakten en viktig roll att fylla. Det hör till våra uppgifter att hjälpa myndigheter vid svåra påfrestningar på samhället.

Träd fälls för att släckmaskiner skall kunna ta sig fram i skogen och fylla på vatten vid brandbekämpningen 2018. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten
Stormen Gudrun i Europa 2005 var en kraftig orkan som den 8 till 9 januari 2005 drog in från Atlanten och drabbade norra Europa. Foto: Kim Svensson/Försvarsmakten

Till exempel kan Försvarsmakten bistå med terrängfordon för röjning av vägar, fartyg för bärgningar, helikoptrar för att få överblick över olycksdrabbade landområden eller för att söka efter försvunna personer. Försvarsmaktens stödinsatser kan även vara till exempel att bygga barriärer vid översvämningar eller skotta fram järnvägsspår vid kraftiga snöfall.

Hemvärnet är en viktig personalresurs vid naturkatastrofer och används ofta när Försvarsmakten stöttar andra myndigheter i deras räddningsarbete. Även krigsförband kan få i uppdrag att utföra räddningsinsatser i krissituationer.

Skogsbränderna som drabbade Sverige under 2018 är ett exempel på hur vi kan vara ett stöd till samhället vid naturkatastrofer. Från början av maj till mitten av augusti 2018 hade Försvarsmakten stöttat räddningstjänsten med brandbekämpning vid cirka 90 tillfällen.