Eftersök

När människor försvinner krävs ofta stora räddningsaktioner för att genomsöka skogar och vattendrag. Då kan Försvarsmakten göra betydelsefulla insatser.

ARVIDSJAUR 20110927
Gruppchef visar marschväg på karta inför patrull.
Soldater under grundkurs jägare övar i skogarna runt Arméns jägarbataljon.
Foto: Torbjörn F Gustafsson/InfoS/Försvarsmakten.
ARVIDSJAUR 20110927
Gruppchef visar marschväg på karta inför patrull.
Soldater under grundkurs jägare övar i skogarna runt Arméns jägarbataljon.
Foto: Torbjörn F Gustafsson/InfoS/Försvarsmakten.
Försvarsmakten hjälper till vid sök efter försvunna personer. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten

Det är polisens ansvar att sköta sökandet efter försvunna personer. Men ofta är arbetet tids- och personalkrävande och därför kan det hända att polisens resurser inte räcker till. Då begär polisen ofta Försvarsmaktens hjälp.

Hemvärnet är Försvarsmaktens viktigaste resurs vid eftersök. Eftersom Hemvärnets soldater står i ständig beredskap kan de sättas in med kort varsel när en person har försvunnit. Till sin hjälp har Hemvärnet tjänstehundar för att söka i skogspartier, samt motorcyklar för att söka längs vägar och stigar.

Försvarsmakten är skyldig att vara till stöd vid räddningsinsatser om tid och resurser finns, enligt lagen om skydd mot olyckor. Hemvärnspersonalens insatser är däremot frivilliga.

Under 2018 gjorde Försvarsmakten 138 insatser med stöd av lagen om skydd mot olyckor. Av dessa gällde 38 insatser eftersök av försvunna personer.