Massivt stöd till civilsamhället

Över 90 insatser runt om i landet, uppskattningsvis 220 000 arbetstimmar, mer än 270 flygtimmar med helikopter – det har Försvarsmakten ställt upp med som stöd till samhället under sommaren enligt LSO, lagen om skydd mot olyckor.

Avslutad insats vid skogsbranden i Ljusdals kommun

Nästan alla Livgardets hemvärnsbataljoner har den senaste månaden varit på plats både i Ljusdals kommun och i Älvdalen för att stödja räddningstjänsten med släckningsarbetet vid skogsbränderna.

Fältartister och franskt farväl i Färila

Under tisdagen underhöll Försvarets Fältartister personal och frivilliga som arbetar med att bekämpa skogsbranden i Hälsingland. Men de bjöd också alla Färila-bor på en härlig konsert som blev till ett både festligt, men också sorgset franskt farväl.

Militära insatschefer drar slutsatser från Hälsingland

Försvarsmaktens stöd till brandbekämpningen i Hälsingland är omfattande och kommer vara så ytterligare en tid. Men redan nu kan man dra vissa slutsatser, det konstaterar Görgen Karlehav och Roberto Gonzalo från Militärregion Mitt som båda agerat som Militära Insatschefer (MIC) vid branden i Hälsingland.

Trädfällning och röjning – en del av släckningsarbetet

Hemvärnet är en viktig spelare i släckningsarbetet runt om i Sverige och löser olika typer av uppgifter. Mikael Lorentzen från 24:e hemvärnsbataljonen har hjälpt till med trädfällning och röjning runt byn Kårböle i Hälsingland.

Lyckad bombfällning för att hindra branden i Älvdalens skjutfält

Oexploderad ammunition och svårframkomlig terräng har gjort branden på Älvdalens skjutfält så svårhanterlig att konventionella släckningsmetoder inte varit tillräckliga. Därför fälldes tidigare en bomb från ett Jas 39 Gripen för att försöka hindra att branden sprider sig.

Länken mellan vattenbombplanen och räddningsledaren

Major Torgny Törestrand, divisionschef från Helikopterflottiljen i Linköping avbröt sin semester för att flyga tillsammans med och samordna de italienska vattenbombflygplanen som bekämpar de omfattande skogsbränderna.

Stolt över mina medarbetares insatser

Försvarsmaktens ställföreträdande insatschef Urban Molin besökte tillsammans med försvarsminister Peter Hultqvist Ljusdal där flera myndigheter och organisationer arbetar med brandbekämpning.

Fantastiskt engagemang

Det brinner i skog och mark över en stor del av landet och räddningstjänsten har begärt stöd av Försvarsmakten. I norr bidrar Försvarsmakten bland annat med hemvärnspersonal och fordon.

På väg mot branden med släckningsresurser

F 21 skickar nu i väg resurser till Jokkmokksområdet för att delta i släckningsarbetet av skogsbranden i området.

Försvarsmakten utökar stödet mot skogsbränderna

Två av Försvarsmaktens helikoptrar förstärker brandbekämpningen i Trängslet, Dalarna.

Begränsat helikopterstöd

De senaste veckornas skogsbränder har satt Försvarsmaktens helikopterverksamhet i mer än full sysselsättning.

Försvarsmakten stödjer vid skogsbranden i Värmland

Under lördagen bröt en skogsbrand ut mellan Björneborg och Bäckhammar söder om Kristinehamn. Försvarsmakten stödjer räddningstjänsten i släckningsarbetet med både personal och en helikopter.

Skogsbranden utanför Sala

Se filmen om Försvarsmaktens stöd i släckningsarbetet.

Försvarsmakten släcker bränder

Försommaren har varit rekordvarm och markerna är knastertorra. Skogs- och gräsbränder har uppstått på många håll och faran för brand är fortsatt stor i princip hela landet.