Hemvärnssoldat släcker brand norr om Kårböle. När som helst kan den pyrande branden flamma upp och soldaterna håller noggrant utkik efter glöd och öppna lågor för att kunna bekämpa dessa omgående.

Runt byn Kårböle i norra Hälsingland rasar tre stora skogsbränder. Byn är sedan en vecka tillbaka evakuerad och släckningsarbetet pågår febrilt mot elden med samlade förmågor från olika myndigheter, frivilliga samt tillrest räddningstjänst från flera europeiska grannländer. Brandområdena är indelade i tre olika sektorer där man försöker isolera elden inom så kallade begränsningslinjer. Förutom att hindra vidare spridning så är det särskilt viktigt att hålla elden borta från orten Kårböle samt viktig infrastruktur.

Massivt stöd till civilsamhället

Över 90 insatser runt om i landet, uppskattningsvis 220 000 arbetstimmar, mer än 270 flygtimmar med helikopter – det har Försvarsmakten ställt upp med som stöd till samhället under sommaren enligt LSO, lagen om skydd mot olyckor.

Gävleborgsbataljonen stödjer i släckningsarbetet vid skogsbranden i Ljusdals kommun.

Avslutad insats vid skogsbranden i Ljusdals kommun

Nästan alla Livgardets hemvärnsbataljoner har den senaste månaden varit på plats både i Ljusdals kommun och i Älvdalen för att stödja räddningstjänsten med släckningsarbetet vid skogsbränderna.

De franska brandmännen tackar sina svenska kollegor och Färila-borna under konserten med Fältartisterna.

Fältartister och franskt farväl i Färila

Under tisdagen underhöll Försvarets Fältartister personal och frivilliga som arbetar med att bekämpa skogsbranden i Hälsingland. Men de bjöd också alla Färila-bor på en härlig konsert som blev till ett både festligt, men också sorgset franskt farväl.

Skogsbrand i Hälsingland
Görgen Karlehav, Militär insatschef,  samverkar med personal från Trafikverket vid den främre ledningsplatsen i Lassekrog.

Militära insatschefer drar slutsatser från Hälsingland

Försvarsmaktens stöd till brandbekämpningen i Hälsingland är omfattande och kommer vara så ytterligare en tid. Men redan nu kan man dra vissa slutsatser, det konstaterar Görgen Karlehav och Roberto Gonzalo från Militärregion Mitt som båda agerat som Militära Insatschefer (MIC) vid branden i Hälsingland.

Mikael Lorentzen arbetar som ställföreträdande gruppchef vid 24.hemvärnsbataljon (Livgardet). Klockan är strax efter 18:00 på kvällen och han har precis hjälpt till med trädfällning och röjning vid en plats som används till vattenpåfyllnad för gödselspridare (gödselspridare dragna av traktorer är effektiva släckmaskiner). Han är inne på sin 18:e vakna timme sedan hans grupp varit aktiva ute i området sedan klockan ett på natten. Snart ska han återvända till Färila för några timmars återhämtning.

Runt byn Kårböle i norra Hälsingland rasar tre stora skogsbränder. Byn är sedan en vecka tillbaka evakuerad och släckningsarbetet pågår febrilt mot elden med samlade förmågor från olika myndigheter, frivilliga samt tillrest räddningstjänst från flera europeiska grannländer. Brandområdena är indelade i tre olika sektorer där man försöker isolera elden inom så kallade begränsningslinjer. Förutom att hindra vidare spridning så är det särskilt viktigt att hålla elden borta från orten Kårböle samt viktig infrastruktur.

Trädfällning och röjning – en del av släckningsarbetet

Hemvärnet är en viktig spelare i släckningsarbetet runt om i Sverige och löser olika typer av uppgifter. Mikael Lorentzen från 24:e hemvärnsbataljonen har hjälpt till med trädfällning och röjning runt byn Kårböle i Hälsingland.

Nedslagsplatsen vid skogsvägen inspekteras efter bombfällning över skogsbranden på Älvdalens skjutfält.

Lyckad bombfällning för att hindra branden i Älvdalens skjutfält

Oexploderad ammunition och svårframkomlig terräng har gjort branden på Älvdalens skjutfält så svårhanterlig att konventionella släckningsmetoder inte varit tillräckliga. Därför fälldes tidigare en bomb från ett Jas 39 Gripen för att försöka hindra att branden sprider sig.

Major Torgny Törestrand, divisionschef från helikopterflottiljen i Linköping avbröt sin semester för att flyga tillsammans med och samordna de italienska vattenbombflygplanen som bekämpar de omfattande skogsbränderna.

Länken mellan vattenbombplanen och räddningsledaren

Major Torgny Törestrand, divisionschef från Helikopterflottiljen i Linköping avbröt sin semester för att flyga tillsammans med och samordna de italienska vattenbombflygplanen som bekämpar de omfattande skogsbränderna.

Försvarsmaktens ställföreträdande insatschef Urban Molin besökte tillsammans med försvarsminister Peter Hultqvist Ljusdal där flera myndigheter och organisationer arbetar med brandbekämpning.

Stolt över mina medarbetares insatser

Försvarsmaktens ställföreträdande insatschef Urban Molin besökte tillsammans med försvarsminister Peter Hultqvist Ljusdal där flera myndigheter och organisationer arbetar med brandbekämpning.

Släckningsarbete i Vidsel, Älvsbyns kommun.

Fantastiskt engagemang

Det brinner i skog och mark över en stor del av landet och räddningstjänsten har begärt stöd av Försvarsmakten. I norr bidrar Försvarsmakten bland annat med hemvärnspersonal och fordon.

180719 F 21 stödjer brandbekämpning i Jokkmokksområdet. 332.R3-plutonen deltar med resurser i släckningsarbetet.
Bandvagn och brandsläpkärra.

På väg mot branden med släckningsresurser

F 21 skickar nu i väg resurser till Jokkmokksområdet för att delta i släckningsarbetet av skogsbranden i området.

Skogsbrandens härjningar vid norra begränsningslinjen.

Samlade resurser från olika myndigheter hjälps åt att bekämpa skogsbranden vid Älvdalens skjutfält. Försvarsmakten bidrar med flera resurser men i huvudsak med personal ur hemvärnet och helikopterflotiljen.

Försvarsmakten utökar stödet mot skogsbränderna

Två av Försvarsmaktens helikoptrar förstärker brandbekämpningen i Trängslet, Dalarna.

Helikopterflottiljen håller utbildning för att förbereda för eventuella skogsbränder i sommar.

Begränsat helikopterstöd

De senaste veckornas skogsbränder har satt Försvarsmaktens helikopterverksamhet i mer än full sysselsättning.

Skogsbrandens härjningar vid norra begränsningslinjen.

Samlade resurser från olika myndigheter hjälps åt att bekämpa skogsbranden vid Älvdalens skjutfält. Försvarsmakten bidrar med flera resurser men i huvudsak med personal ur hemvärnet och helikopterflotiljen.

Försvarsmakten stödjer vid skogsbranden i Värmland

Under lördagen bröt en skogsbrand ut mellan Björneborg och Bäckhammar söder om Kristinehamn. Försvarsmakten stödjer räddningstjänsten i släckningsarbetet med både personal och en helikopter.

Skogsbranden utanför Sala

Se filmen om Försvarsmaktens stöd i släckningsarbetet.

20140804 RAMNÄS
En stor skogsbrand har brutit ut i Västmanland och räddningstjänsten får stöd från bland annat Försvarsmakten.

Försvarsmakten släcker bränder

Försommaren har varit rekordvarm och markerna är knastertorra. Skogs- och gräsbränder har uppstått på många håll och faran för brand är fortsatt stor i princip hela landet.