Vare sig Försvarsmakten agerar på land, till sjöss eller i luften kan Ledningsregementet, LedR, vara ett stöd. Förbandet är ett försvarsmaktsgemensamt förband som stödjer armén, marinen och flygvapnet. Vi finns till största delen i Enköping där vi också har vår ledning.

LEDNINGSREGEMENTETS UPPDRAG

Ledningsregementet skapar förutsättningar för Försvarsmakten att möta en kvalificerad motståndare genom att utveckla, utbilda, träna, öva, värdera, använda samt upprätthålla beredskap och stödja gemensamma operationer.

Ledningsregementet gör detta genom att utveckla, utbilda och skapa sammansatta förmågor för ledning, telekrig, hydroakustik, cyber, kommunikation och psykologiska operationer samt meteorologi och oceanografi för en multidomän operationsmiljö.

LEDNINGSREGEMENTETS VISION

På Ledningsregementet utvecklar vi medarbetare som tillsammans skapar unika förmågor och krigsförband i världsklass, vilka möter morgondagens krav.

Notiser Från Ledningsregementet

MUCK för årets värnpliktiga

Den 13 juni var det MUCK - Militär utryckning i civila kläder för värnpliktskullen 2023-2024.

Foto: Jakob Forsberg/Försvarsmakten

De cirka 500 värnpliktiga har utbildats under 11-15 månader och nu var det dags för den traditionsenliga utmarschen. Längs vägen bildade befälen och annan personal häck och applåderade kompanierna när de lämnade regementsområdet.

Hundratals anhöriga mötte upp och känslorna svallade - en blandning av glädje, stolthet och vemod. 

Rekordmånga har valt att fortsätta i Försvarsmakten, antingen genom utbildning till officer eller anställning som soldat. Oavsett vad ni valt att göra framöver önskar vi er alla lycka till i framtiden - tack för er insats, ni gör Sverige starkare!

 

Regementets högtidsdag

Den 4 juni är Ledningsregementets högtidsdag och vid ceremonin genomfördes också soldaterinran för plutonsbefälseleverna.

Fanvakt med Ledningsregementets blå fana samt Upplands regementes (I8) röda fana. Foto: Cecilia Tollefeldt/Försvarsmakten

Regementschef överste Per Nilsson befordrade ett antal medarbetare och delade även ut särskilda utmärkelser.

Plutonsbefälseleverna välkomnades formellt till Försvarsmakten genom den så kallade soldaterinran. Det är en mycket gammal tradion och i sin moderna form påminner den soldaterna om det ansvar de nu har och att man i Försvarsmakten alltid är del av något större.

Högtidsdagen infaller den 4 juni eftersom det var detta datum år 2009 som regementet tilldelades sin fana av H.M. Konung Carl XVI Gustaf.

Inträdet i Nato uppmärksammat på Enköpings garnison

I strålande solsken uppmärksammades Sveriges inträde i Nato med en ceremoni den 11 mars. Personal från olika delar av garnisonen stod uppställda på Gardesplan och såg Natos och Sveriges flagga hissade sida vid sida.

Natos och Sveriges flaggor vajar över Enköpings garnison. Foto: Jakob Forsberg/Försvarsmakten

Vid ceremonin talade ställföreträdande arméchef, bridgadgeneral Anders Svensson och Sveriges EU-minister Jessika Rosvall. Båda betonade faktumet att Sverige nu är en del av en allians, "en för alla, alla för en".

Artikel: Flagghissning i Sverige och i Bryssel

Värnpliktiga vinterutbildas i norr

Under ett par veckor har drygt 200 av regementets värnpliktiga fått vinterutbildning vid I 21 i Sollefteå.

Soldater i vita snökläder på skidor kliver uppför backe sidledes
Grundläggande träning i att ta sig uppför backe på skidor. Foto: Cecilia Tollefeldt/Försvarsmakten

Soldaterna har övat på:

 • Grundläggande skidteknik
 • Marschrutiner i vintermiljö på skidor
 • Längre skidmarsch
 • Ensamdygn i bivack
 • Bad i isvak
 • Förläggningstjänst 
 • Försvar av förläggning
 • Grundläggande skjututbildning på skidor.
Fakta Ledningsregementet
 • Förkortning: LedR
 • Ort: Enköping
 • Personal: 1 100
Så har vi räknat
Karta