Ena dagen löser vi uppgifter hemma för att nästa befinna oss utanför Sverige, här löser vi uppgifter i Tchad Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Förbandets bordningsstyrka har deltagit vid insatserna i Adenviken. Foto: Magnus Augustinsson/Försvarsmakten
Som anställd tränas du för varierande uppgifter Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Amfibieförband använder kontrollerbara minor, robotsystem, granatkastare och andra vapensystem för att uppnå kontroll. Med hjälp av snabbgående båtar såsom stridsbåtar, bevakningsbåtar och svävare uppnår förbandet en god rörlighet.

Även om förbandets naturliga stridsmiljö är kustnära zoner, floddeltan och andra amfibiska områden har förbandet förmåga att verka i alla typer av terräng,  till exempel öken. Amfibieförband är alltid beredda för insats och vi har vid flera tillfällen varit insatta i olika insatsområden. Amfibieregementet har deltagit i insatser i bland annat Kosovo, Adenviken, Tchad och Afghanistan. I flera av insatserna har förbandet haft huvudansvar. Förbandets senaste insats genomfördes i Adenviken där förbandet utgjorde en del av ME 05 och Operation Atalanta tillsammans den Nederländska marinen. Den svenska styrkan deltog bland annat med två stridsbåtar med tillhörande personal som var grupperade ombord på det nederländska amfibiestridsstödfartyget HNLMS Rotterdam.

Utbildningen på Amfibieregementet kännetecknas av stor flexibilitet och eftersom personalen ska kunna hantera en mångfald av uppgifter inom krishantering i skiftande miljöer - både nationellt och internationellt. Förbandet utbildar soldater, sjömän och officerare inom åtskilliga huvudtjänster till våra krigsförband som omfattar Andra amfibiebataljonen, 17:e bevakningsbåtkompaniet och 132:a säkerhetskompani sjö samt tre hemvärnsbataljoner. Amfibieregementet har en stor geografisk spridning där enheter utbildas och grupperas på Berga, söder om Stockholm, i Göteborg och på Gotland.

Notiser Från Amfibieregementet

Marin samling i Västerhaninge kyrka
7 december201810:42

Denna decemberkväll var allt som vanligt i Västerhaninge, så när som på de 350 soldaterna och sjömännen som marscherade tillsammans längst gatan till byns kyrka för att delta i Haninge garnisons adventsvesper, under ledning av marinpastor Jael Ahlin.

Marinpastorn i Västerhaninge kyrka under adventsvespern. Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten

Ceremonin ackompanjerades av både solister och musiker ur Hemvärnets musikkår Södertörn. Flera tal hölls och marinpastorn resonerade kring prästers roll i Försvarsmakten. En roll som har funnits sedan 1100-talet och vars syfte framför allt är att vara själavårdande.

– Det finns ibland en förväntning på oss präster att vi ska döma och tvångsomvända individer. Detta är ett stort missförstånd. Min uppgift är att finns här för er genom att lyssna, se och peppa er. Ni är alla viktiga individer som behövs för att förbanden ska kunna bedriva sin verksamhet, sa marinpastor Jael Ahlin, i den trivsamma och välfyllda kyrkan från 1200-talet.

Vespern genomfördes under högtidliga former och i närvaro av marinchefen, fältprosten, regementschefen för Amfibieregementet, Fjärde sjöstridsflottiljen och Livgardet samt chefen för Militärregion mitt.

– Att genomföra adventsvespern inne i det samhälle vi är ålagda att värna om är viktigt för oss på Haninge garnison. Vi bor och verkar i samhället intill garnisonen och därför är det viktigt att vi möts under andra former än när vi är ute i samhället och övar, sa överste Patrik Gardesten chef för Amfibieregementet och Haninge garnison.

Vesper är latin och betyder afton. Att fira adventsvesper är en lång tradition som firar att ett nytt kyrkoår har börjat och att man nu förbereder sig inför julens ankomst.

Intrång på skyddsobjekt
2 december201808:32

Vid 01-tiden på söndagen, omhändertogs två personer på Musköbasen, som är ett militärt skyddsobjekt.

Personerna upptäcktes av skyddsvakter inne på basen och omhändertogs i enlighet med bestämmelserna i skyddslagen. I samband med omhändertagandet avlossades varningsskott. De omhändertagna är överlämnade till polisen som nu utreder ärendet.

Att vistas utan tillstånd på ett skyddsobjekt kan ge böter eller fängelse.

Silver- och bronsmedalj tilldelades personal vid Amfibieregementet
22 november201811:10

I förra veckan medaljerades fänrik Jennifer Torstensson och korpral Erik Axelsson av Kungliga Örlogsmannasällskapet, KÖMS.

Fänrik Jennifer Torstensson tilldelades medalj i silver för arbetet med sin uppsats vid Försvarshögskolan under kursen Självständigt arbete 2015-2018. Utdrag ur motiveringen:

”Valet av forskningsområde taktikanpassning – kostnad – effekt för operationerna i Adenviken och utanför Somalia, är ett klassiskt exempel på operationsanalys, därtill med hög aktualitet. Det är något den militära professionen behöver tillföras i större utsträckning. Detta arbete, väl utöver vad som kan anses krävas av en kadett under utbildning, önskar KÖMS belöna.” 


KÖMS medalj i silver utdelas till individ för synnerligen framstående gärningar. Foto: KÖMS

– Fänrik Jennifer Torstenssons uppsats är viktig för att den bidrar till att driva utvecklingen av marina operationer i allmänhet, och amfibieoperationer i synnerhet, framåt. Vi är därför glada för att KÖMS har valt att tilldela fänrik Thorstensson medalj i silver, säger Fredrick Sperling regementsförvaltare på Amfibieregementet.

Korpral Erik Axelsson tilldelades KÖMS medalj i Kvinnoförbundets anda i brons. Medaljen tilldelas de gruppbefäl, soldater och sjömän vid förbandet som bedöms vara de allra främsta i fråga om allmän duglighet och gott kamratskap. Utdrag ur motiveringen:

”Korpral Erik Axelsson tjänstgör sedan 2017 som gruppchef på första amfibieskytteplutonen, vid 204:e amfibieskyttekompaniet, tillhörande andra amfibiebataljonen där han idag är en stor bidragande faktor till plutonens utveckling och goda anda. Korpral Erik Axelsson har ett mycket gott ledarskap, och en god social förmåga, vilket präglar hans sätt att lösa uppgift och bilda en god sammanhållning i gruppen och plutonen han ingår i. Utöver detta är korpral Axelsson, genom sitt sätt att vara och handla, ett föredöme för yngre kollegor både i och utanför tjänsten.”


Medaljutdelning i Karlskrona under KÖMS högtidssammankomst. Foto: KÖMS

– Amfibieregementet är ett förband där vi ställer höga krav på oss själva och jag är därför stolt över att KÖMS nu har valt att medaljera två av våra kollegor, säger Fredrick.

Ceremonin genomfördes under högtidliga förhållanden, i förra veckan, i Karlskrona.

Amfibieregementet
Fakta Amfibieregementet
  • Förkortning: Amf 1
  • Ort: Berga, Haninge garnison och Göteborg
  • Yrkesofficerare: 329
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 513
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 303
  • Civilanställda: 37
  • Reservofficerare: 453
Karta