Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten
Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten
Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten
Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten
Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten
Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten

Amfibieförband använder kontrollerbara minor, robotsystem, granatkastare och andra vapensystem för att uppnå kontroll. Med hjälp av snabbgående båtar såsom stridsbåtar, bevakningsbåtar och svävare uppnår förbandet en god rörlighet.

Även om förbandets naturliga stridsmiljö är kustnära zoner, floddeltan och andra amfibiska områden har förbandet förmåga att verka i alla typer av terräng,  till exempel öken. Amfibieförband är alltid beredda för insats och vi har vid flera tillfällen varit insatta i olika insatsområden. Amfibieregementet har deltagit i insatser i bland annat Kosovo, Adenviken, Tchad och Afghanistan. I flera av insatserna har förbandet haft huvudansvar. Förbandets senaste insats genomfördes i Adenviken där förbandet utgjorde en del av ME 05 och Operation Atalanta tillsammans den Nederländska marinen. Den svenska styrkan deltog bland annat med två stridsbåtar med tillhörande personal som var grupperade ombord på det nederländska amfibiestridsstödfartyget HNLMS Rotterdam.

Utbildningen på Amfibieregementet kännetecknas av stor flexibilitet och eftersom personalen ska kunna hantera en mångfald av uppgifter inom krishantering i skiftande miljöer - både nationellt och internationellt. Förbandet utbildar soldater, sjömän och officerare inom åtskilliga huvudtjänster till våra krigsförband som omfattar Andra amfibiebataljonen, 17:e bevakningsbåtkompaniet och 132:a säkerhetskompani sjö samt tre hemvärnsbataljoner. Amfibieregementet har en stor geografisk spridning där enheter utbildas och grupperas på Berga, söder om Stockholm, i Göteborg och på Gotland.

Notiser Från Amfibieregementet

Prova-på-helg för tjejer på Amfibieregementets delar i Göteborg
24 september201914:36

I helgen genomförde 17:e bevakningsbåtkompaniet, en del av Amfibieregementet i Göteborg, en prova-på-helg för tjejer på Göteborgs garnison och på Känsö.

Samtal i solnedgången på Känsö om hur det är att arbeta i Försvarsmakten. Foto: Theo Fors/Försvarsmakten

Fredag – välkomna

Helgen inleddes med att de nio deltagarna möttes upp vid vakten av ansvarig, löjtnant Therese Modig. Där efter samlades deltagarna för en genomgång med information om helgen och en presentation av Amfibieregementet och bevakningsbåtkompaniet. Efter genomgången var det dags för en joggingtur på området med stopp vid olika anläggningar, bland annat Amfibieregementets hinderbana. Den första dagen avslutades sedan med en gemensam kvällsfika på soldathemmet, en plats där rekryter och soldater kan samlas för att koppla av.

Lördag – I Göteborgs skärgård

Efter väckning genomfördes morgonrutin, städning av logement och BRAK. BRAK är ett mikroträningspass som genomförs under tio till 15 minuter och syftar till att stärka hela kroppen. Efter frukosten var det dags för ett ytterligare besök vid hinderbanan. Även om flera tvekade inför de första hindren valde alla att genomföra de sista. Banan kräver  att man samarbetar, och deltagarna konstaterade efter det sista hindret att relationen mellan dem hade stärkts.  Nästa punkt på schemat bestod av besök vid en av förbandets stridsbåtar. Givetvis fick deltagarna testa att både köra och navigera - ett mycket uppskattat inslag.

På kvällen begav sig deltagarna ut i Göteborgs skärgård, närmare bestämt till Känsö, där kvällen avslutades med grillning och samtal om hur det är att arbeta i Försvarsmakten. Känsö bjöd på solnedgång, med utsikt över Vinga fyr, och många givande samtal mellan instruktörer och deltagare.

Söndag - studiebesök

Som vanligt genomfördes morgonrutin och sedan var dags för ytterligare ett studiebesök, denna gång hos bevakningsbåtpluton. Här fick deltagarna möjlighet att besöka HMS Rapp, en bevakningsbåt samt en av Amfibieregementets lätta trossfärjor. Efter besöket var det dags att lämna tillbaka utrustningen och utvärdera helgen. Både deltagare och instruktörer var rörande överens – en mycket lyckad helg med bra samtal.

Den 27-29 mars 2020 är det dags för nästa prova-på-helg för tjejer på Amfibieregementet i Stockholm. Anmäl ditt intresse genom att maila till amf1-rekryteringshelg@mil.se så kontaktar vi dig när det närmar sig.

Invigning av traditionshuset Vanheim
16 maj201919:58

Den 16 maj var det invigning av Amfibieregementets traditionshus, Vanheim. Vanheim är mer än bara en byggnad. Det är en plats där vår historia och vår framtid möts. Det är också en plats dit vi kan gå för att finna lugn, stillhet och mental styrka.

Generalmajor Bengt Andersson invigde den 16 maj Amfibieregementets traditionshus Vanheim. Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten

Vår historia sträcker sig över hundra år tillbaka i tiden och har format oss till att bli det förband som vi är idag.  Vår historia har påverkat den starka förbandsanda och stolthet som finns på förbandet och har även en betydande roll i skapandet av våra traditioner. Traditioner som återspeglas i våra förbandssymboler och i vårt sätt att vara och uppträda. Vaxholms kastell har länge varit den enda plats där vi kunnat samla vår historia och minnas våra omkomna kamrater. 

– Kastellet kommer även i framtiden fylla en central roll när det kommer till att beskriva vår historia. Men med Vanheim får Amfibieregementet en plats där vi kan fortsätta värna och vårda vårt arv, vår historia och våra traditioner. Betydelsen av att känna vår historia är extra viktig i den tid av förändring som vi nu står i och inför. Med förståelse för vilka vi är och var vi kommer ifrån kan, och ska, vi skapa en större och starkare amfibiekår och bidra till att skapa historia, säger överste Patrik Gardesten, chef för Amfibieregementet.

I kapellet finns även en minnesplats där de kollegor som omkommit hedras.

– Minnesplatsen är en oerhört viktig del av Vanheim. Det är en plats dit vi kan gå för att minnas och hedra de kollegor som vi har förlorat och jag hoppas att vi aldrig kommer tvingas till att sätta upp en ny minnessten. Men vi måste vara beredda på att det kan hända, säger chefen för Amfibieregementet, överste Patrik Gardesten.

Förutom att vara en plats dit vi kan gå för att finna kunskap om, och förståelse för, vår bakgrund är Vanheim även en plats för själavård. Här kommer andakter och andra aktiviteter att hållas och det är också i Vanheim som marinpastorn kommer ta emot de medarbetare som behöver eller vill samtala.

Vanheim invigdes genom att generalmajor Bengt Andersson klippte bandet inför deltagarna från bland annat Amfibieregementets kamratförening Vapenbröderna, Västerhaninges församling, Fortifikationsverket och Sjöofficerssällskapet och andra särskilt inbjudna gäster.

Amfibieregementet
Fakta Amfibieregementet
  • Förkortning: Amf 1
  • Ort: Berga, Haninge garnison och Göteborg
  • Yrkesofficerare: 329
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 513
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 303
  • Civilanställda: 37
  • Reservofficerare: 453
Karta